Pedagogikk for sosialfagene (Heftet)

Forfatter:

Torkjell Sollesnes

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 160
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276349702
Kategori: Helse- og sosialfag og Sosialfag
Fag: Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Pedagogikk for sosialfagene

Denne boka har fokus på hvorfor pedagogisk kunnskap er nyttig i sosialfaglig arbeid. Det er alltid et læringselement i arbeidet mellom en sosialarbeider og en bruker som har et hjelpebehov, og boka legger til grunn et relasjonelt pedagogisk perspektiv for dette læringsarbeidet. Den framhever at læringen foregår mellom aktører, og relasjonen mellom disse får betydning for kvaliteten i læringsarbeidet.

Boka henvender seg primært til studenter på bachelornivå innenfor sosialfagene. Den er også aktuell for alle som er opptatt av læringsarbeid med ulike grupper eller enkeltpersoner.

Til toppen

Presse Pedagogikk for sosialfagene

Etterlengtet emne

"Endelig en pedagogikkbok myntet på bachelorstudenter innen trio-utdanningene barnevern, sosionom og vernepleie. Sollesnes er utdannet spesialpedagog. Som underviser på bachelor-programmene i barnevern og vernepleie har han likevel et godt grunnlag for å skrive ei lærebok for sosialarbeidere. [...] Bokas pre er at den setter pedagogikkens hva og hvordan inn i kontekster for yrkesgrupper, og at den har et tydelig pedagogisk grunnståsted. Begge deler kan bidra til bevisstgjøring, debatt, faglig refleksjon å trang til å spørre. [...] Boka anbefales som pensum."

Carl Chr. Bachke, dosent ved UiA, Fontene 9/13

Til toppen

Forfatter(e)

Torkjell Sollesnes er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Han er utdannet allmennlærer, har videreutdanning innen spesialpedagogikk, religionshistorie og musikk, og hovedfag i pedagogikk. Sollesnes er ansatt som førstelektor ved Avdeling for samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet. Han underviser i pedagogikk innen barnevern - og vernepleierutanningene, har mange års erfaring som lærer i grunnskolen, spesialpedagog i PPT og studieleder ved barnevernutdanningen. Han har tidligere publisert forsknings- og fagartikler innen pedagogikk og spesialpedagogikk, og utgitt to fagbøker.