Nyfødtsykepleie, bind II (Innbundet)

Syke nyfødte og premature barn

Forfatter:

Bente Silnes Tandberg og Solfrid Steinnes (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 336
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202298791
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Nyfødtsykepleie, bind II

Dette er andre bind i serien «Nyfødtsykepleie», som gir en grunnleggende og fyldig innføring i nyfødtsykepleie på norsk. Temaene dekker kunnskapsområdet for videreutdanningen i nyfødtsykepleie og for utøvelse av sykepleierpraksis i nyfødtavdelinger.

Bøkene er strukturert etter de temaområdene sykepleiere møter i sin kliniske hverdag. Bidragsyterne, både leger og sykepleiere, er forskere og klinikere med lang erfaring innenfor fagfeltet.

BIND II
Kapittel 19: Medisinske problemer knyttet til prematuritet: Kirsti Haaland
Kapittel 20: Sykepleie til premature barn: Solfrid Steinnes
Kapittel 21: Utviklingstilpasset omsorg: Hege P. Sandtrø
Kapittel 22: Huden til det premature barnet: Tove E. Børsting
Kapittel 23: Nevrologiske problemer: IVH og ROP: Tom Stiris
Kapittel 24: Klar for hjemreise: Ingrid H. Ravn
Kapittel 25: Resuscitering: Drude Fugelseth
Kapittel 26: Asfyksi: Terje Rootwelt
Kapittel 27: Respirasjonssvikt og respiratorbehandling: Drude Fugelseth
Kapittel 28: Sirkulasjonssvikt: Drude Fugelseth
Kapittel 29: Hjertet og kretsløpet: Drude Fugelseth
Kapittel 30: Forstyrrelser i syre-base-balansen: Terje Rootwelt
Kapittel 31: Det akutt og kritisk syke barnet: Solfrid Steinnes og Kari Hovde
Kapittel 32: Transport av nyfødte: Bodil Haugan
Kapittel 33: Sykepleie til barn med hjertefeil: Bente S. Tandberg og Tove E. Børsting
Kapittel 34: Sykepleie til barn med nevrologiske sykdommer: Inger Johanne Tølløfrud
Kapittel 35: Pre- og post-operativ sykepleie ved mage-tarm-sykdommer: Mala Berger
Kapittel 36: Det alvorlig syke og døende barnet: Siw Treider

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Nyfødtsykepleie, bind II

Vil forbedre praksis

"Kapitlet om sykepleie til det akutt kritisk syke barnet er svært viktig og praktisk vinklet, og vil trolig være retningsgivende for revidering av flere prosedyrer og rutiner rundt om på sykehusene. [...] Med disse bøkene har fagfeltet endelig fått norske lærebøker og det gjør aktuell og forskningsbasert kunnskap mye mer tilgjengelig. Det forenkler kvalitetssikring av prosedyrer og retningslinjer og sykepleien vil forhåpentlig forbedres ytterligere."

Randi Bing, Sykepleien 2/2010Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Solfrid Steinne er undervisnings- og fagutviklingssykepleier ved Nyfødt intensivavdelingen, Ullevål universitetssykehus, Oslo.

Bente Silnes Tandberg er fagutviklings- og forskningssykepleier ved Barneklinikkens sykepleiefaglige senter, Rikshospitalet, Oslo.