Nyfødtsykepleie, bind I (Innbundet)

Syke nyfødte og premature barn

Forfatter:

Bente Silnes Tandberg og Solfrid Steinnes (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 368
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202253929
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Nyfødtsykepleie, bind I

Dette er første bind i serien «Nyfødtsykepleie», som gir en grunnleggende og fyldig innføring i nyfødtsykepleie på norsk. Temaene dekker kunnskapsområdet for videreutdanningen i nyfødtsykepleie og for utøvelse av sykepleierpraksis i nyfødtavdelinger.

Bøkene er strukturert etter de temaområdene sykepleiere møter i sin kliniske hverdag. Bidragsyterne, både leger og sykepleiere, er forskere og klinikere med lang erfaring innenfor fagfeltet.

BIND I
Innledning: Tandberg og Steinnes
Kapittel 1: Kunnskapsbasert praksis: Live Korsvold
Kapittel 2: Jus: Live Korsvold
Kapittel 3: Dokumentasjon: Sidsel Børmark
Kapittel 4: Hygiene: Ann-Kristin R.Vang
Kapittel 5: Etikk: Bente S. Tandberg og Lisa Bjarkø
Kapittel 6: Fosterets vekst og utvikling: Guttorm Haugen
Kapittel 7: Fra fødeavdelingen til nyfødt intensiv: Bodil Haugan og Unni Tryti
Kapittel 8: Vanlige problemer i nyfødtperioden: Thor W. Ruud-Hansen
Kapittel 9: Enteral og parenteral ernæring: Morten Grønn
Kapittel 10: Perinatale infeksjoner: Tor E. Calisch
Kapittel 11: Medikamenter til nyfødte: Leif Brunvand
Kapittel 12: Møte med familien: Bente S. Tandberg
Kapittel 13: Samspill: Ingrid H. Ravn
Kapittel 14: Smertefysiologi: Vigdis Skaug
Kapittel 15: Smerter i nyfødtperioden: Vigdis Skaug
Kapittel 16: Medikamentell smertebehandling: Janne Skranes
Kapittel 17: Grunnleggende sykepleie: Tone Bredesen
Kapittel 18: Amming: Anna Pia Häggkvist

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Nyfødtsykepleie, bind I

Godt levert om sykepleie til nyfødte

«Dette er den første norske læreboken i nyfødtsykepleie, og den vil bli hilst velkommen av fagmiljøet. Med et så omfattende fagfelt er det en stor oppgave de to redaktørene har tatt på seg. Hele 26 forfattere med ulik faglig bakgrunn har bidratt. Boken henvender seg først og fremst til sykepleiere under videreutdanning i nyfødtsykepleie eller som jobber med nyfødte. Men den kan også leses av alle med interesse for temaet.»

Bente J. Vederhus, Sykepleien 2/2010Les hele anmeldelsen

Til toppen