Norsk tegnspråk (Heftet)

- en grunnbok

Forfatter:

Arnfinn Muruvik Vonen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 172
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202671549
Kategori: Norsk , Engelsk og fremmedspråk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Engelsk og fremmedspråk, Litteratur- og språkvitenskap, Norsk
Om utgivelsen Norsk tegnspråk

Denne boken gir en innføring i hvordan norsk tegnspråk er bygget opp og brukes, og forklarer likheter og ulikheter mellom norsk tegnspråk og andre språk, særlig norsk talespråk. Den gir også et innblikk i språkets historie og utbredelse, i tospråklighet og opplæringsrettigheter. For at sammenligning med andre språk skal bli lettest mulig, presenterer forfatteren et allment språkvitenskapelig begrepsapparat.

Boken er skrevet for alle som ønsker kunnskap om norsk tegnspråk, for eksempel tegnspråkstudenter, tegnspråklærere, foreldre til barn som lærer norsk tegnspråk, og tegnspråkbrukere som ønsker å lære mer om språket sitt. Den er rettet mot lesere som kan norsk tegnspråk fra før, så vel som dem som er i ferd med å lære seg det, og dem som bare ønsker å vite mer om denne delen av vår felles kulturarv.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Arnfinn Muruvik Vonen er professor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet, der han underviser i ulike temaer knyttet til tegnspråk og tolking. Han har tidligere vært professor ved Universitetet i Oslo og direktør i Språkrådet. Hans forskningsinteresser spenner fra grammatisk analyse til språkopplæringspolitikk.