Språklig samhandling (Heftet)

Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse

Forfatter:

Jan Svennevig

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 302
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202626181
Kategori: Norsk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Språklig samhandling

Språklig samhandling gir en oversiktlig, helhetlig og faglig oppdatert innføring i språklig kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Gjennom et rikt, autentisk eksempelmateriale presenterer forfatteren begreper og metoder for å analysere samtaler og tekster i det virkelige liv. Han viser hvordan mening skapes ved bruk av ressurser som verbalspråk, bilder og gester og hvordan muntlige og skriftlige tekster bygges opp og struktureres for å fungere i ulike kontekster. Andre sentrale temaer i boka er hvordan språklige valg bidrar til å danne sosiale relasjoner mellom mennesker og til å skape ulike oppfatninger av virkeligheten.

I Språklig samhandling får leseren grunnleggende innføring i disipliner som semiotikk, pragmatikk, diskursanalyse, tekstlingvistikk, stilistikk, retorikk og samtaleanalyse.

Boka egner seg for alle som vil lære mer om språk, kommunikasjon og tekst, for eksempel studenter i språk- og kommunikasjonsfag og norsklærere i videregående skole.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Transspråking

    Språk, tospråklighet og opplæring

    Ofelia García og Li Wei

    Heftet
Forfatter(e)

Jan Svennevig er professor i språklig kommunikasjon ved Universitetet i Agder. Han underviser i retorikk og samtaleanalyse og forsker på muntlig kommunikasjon i ulike arbeidslivskontekster, forståelse i samtaler mellom første- og andrespråksbrukere og pragmatiske partikler i norsk.