Moment norsk (Fagfornyelsen LK20)

Moment vg1–3 (2020) Lærernettsted (Nettsted)

Digitale lærerressurser norsk studieforberedende

Forfatter:

Blikstad-Balas, Fodstad, Lånke, Minken, Magnusson og Norendal

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202657871
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Moment vg1–3 (2020) Lærernettsted

Lærernettstedet til læreverket Moment har rikelig med ressurser til undervisningen og funksjonalitet som gir oversikt over elevenes arbeid med faget. Lisensen gir tilgang til nettressursen for alle tre årene. Innhold til vg2 og vg3 kommer i 2021 og 2022.

Kommunikasjon mellom lærer og elev
Moment lærer- og elevnettsted har ny funksjonalitet som gjør at læreren og elevene kan jobbe sammen. Læreren kan velge ut relevante oppgaver, kommentere innleverte oppgaver og utkast og følge progresjonen til hver elev og hele gruppen gjennom skoleåret. Elevene kan lagre arbeidet sitt og har tilgang til innholdet alle tre årene fram til endelig eksamen.

Ressurser til planlegging og undervisning
Nettstedet har gode og detaljerte forslag til årsplaner på begge målformer, med oversikt over hvilke kjerneelementer, grunnleggende ferdigheter, tverrfaglige temaer og kompetansemål som dekkes i hver periode. Du finner også PowerPointer og sammendrag til hvert kapittel, undervisningsopplegg om blant annet de tverrfaglige temaene, kritisk tilnærming til tekst, lese- og skrivetrening og større oppgaver med forslag til vurderingskriterier. I tillegg får du tilgang til tavlebok-utgave av læreboka som kan brukes når lærebokstoff skal gjennomgås for elevene.

Lærernettstedet supplerer elevnettstedet
På elevnettstedet finner elevene blant annet leksjoner der de kan løse oppgaver knyttet til filmer, lyd og eksterne kilder. Her får dere også tilgang til et større romanprosjekt hvert skoleår med detaljerte opplegg rundt romanene som er representert med utdrag i tekstsamlingen.

Tilgang til ressursene
For å få tilgang til lærernettstedet må lærer kjøpe lisens. Bruker skolen Feide, logger lærere og elever inn med sine Feide-id-er. Logg inn på cdu.no eller direkte på moment.cdu.no.

Moment Elevnettsted er gratis, men skolen må likevel bestille gratislisens slik at elevene kan logge inn og lagre arbeid og svar på oppgaver. Elevene har tilgang til nettstedet alle tre årene, dvs. fram til de normalt tar endelig eksamen i faget.

Til toppen

Forfatter(e)

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

Lars August Fodstad er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur (ISL) ved NTNU. Han er tidligere styreleder for Landslaget for norskundervisning. Fodstad har undervist i norsk i videregående skole og underviser og veileder nå på lektorprogrammet i norsk ved NTNU. Fodstad er forfatter på læreverket Moment for videregående skole og har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget i videregående skole, blant annet Skjønnhet eller skjemavelde? Hvordan undervise i litterær tolkning?

May Lånke er lektor i norsk ved Eikelund videregående skole. Lånke er spesielt opptatt av lyrikk i klasserommet og har bl.a. skrevet om lyrikkdidaktikk i Norsk 5-10. Litteraturboka for lærerutdanningen (Universitetsforlaget). Lånke er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole. Her kan du se Lånkes foredrag Hvorfor leser vi dikt?

Martin Minken har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og arbeider med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet, der han blant annet følger utviklingen i norskfaget. Minken har lang erfaring som lektor i norsk fra videregående skole fra flere skoler. Han har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget, blant annet Hvordan forstå dybdelæring?

Camilla Gudmundsdatter Magnusson er stipendiat ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lektor i norsk ved Fredrik II og Kirkeparken videregående skole. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Magnusson er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole.

Audhild Norendal er førstelektor i norsk ved grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun underviser om opplæring i lesing og skriving, den andre lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk. Norendal har også flere års erfaring som lektor i norsk i videregående skole og er forfatter på læreverket Moment for videregående skole.

Moment norsk (Fagfornyelsen LK20)

Moment er et komplett læreverk til alle tre årene og dekker kompetansemålene i norsk studieforberedende til fagfornyelsen (LK20).