Moment vg1-vg3 norsk sf (Fagfornyelsen LK20)

Moment vg1–3 Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale elevressurser norsk studieforberedende Vg1-3

Forfatter:

Blikstad-Balas, Fodstad, Lånke, Minken, Magnusson og Norendal

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202692063
Kategori: Norsk
Fag: Norsk
Varighet: Fram til 31.08.2025
Nivå: Vg1
Om utgivelsen Moment vg1–3 Elevnettsted (LK20)

Moment Elevnettsted supplerer lærebøkene i læreverket Moment med flere oppgaver til fordypning, aktuelle og utforskende læringsstier og verktøy til støtte for lesing og skriving. Nettstedet er gratis å bruke.

Oppgaver og læringsstier til utforsking og fordypning
Til hvert kapittel er det oppgaver og læringsstier kan elevene fordype seg og utforske temaer fra læreboka. Læringsstiene er sammensatte læringsforløp der elevene arbeider med flere typer oppgaver og medier knyttet til et aktuelt tema i faget. Oppleggne kan brukes i klasserommet eller elevene kan jobbe selvstendig. Eksempler på aktuel

Lese- og skriveverktøy støtter elevene i arbeidet med tekster

I flere av oppgavene får elevene hjelp til å arbeide med tekster i et eget lese- og skrivestøtteverktøy som hjelper dem med å forstå og analysere, skrive og bygge opp egne tekster i alle sjangre. De får også hjelp til å finne virkemidler i tekster de skal lese, og til å bygge opp og strukturere tekster de skal skrive i ulike sjangre.

Romanprosjekter til hvert årstrinn
Under skjønnlitteratur er det større romanprosjekter hvert årstrinn med detaljerte opplegg og læringsstier rundt romaner som er representert med utdrag i tekstsamlingen. Til Moment vg1 har vi valgt romanene Kjersti tar ansvar (Ida Halvorsen), Alt skal brenne (Sofia Nordin) og Begynnelser (Carl Frode Tiller).

Skriv riktig! Språket er vårt viktigste kommunikasjonmiddel
Grammatikken viser oss hvordan et språk er bygd opp, og hvilke regler som gjelder når vi bruker det.på nettstedet er det ressurser og mange øvingsoppgaver som kan brukes i undervisningen. Elevene har tilgang til digital ordbok på bokmål og nynorsk i samme lesevindu, bare et klikk unna. Ordartiklene inneholder ordforklaringer med synonymer og bøyninger, og nettstedet har et lite kurs i bruk av ordbok.
Til hvert kapittel er det test-deg-selv-oppgaver med tilbakemeldinger, sammendrag av kapitlene i læreboka og ressurser med tips og råd.

Funksjonalitet på nettstedet
Elevene kan lagre besvarelsene sine på nettstedet. Elev og lærer kan arbeide prosessorientert med utvalgte oppgaver og tekster, og lærer har oversikt over elevenes progresjon med oppgavene på nettstedet.
Bruk av elevnettstedet er gratis, men elevene må logge inn. Elevene har tilgang til nettstedet alle tre årene og innholdet til vg2 og vg3.

Lydfiler og innlest læreboktekst og tekstsamling får elevene tilgang til med lisens til Moment Elevnettsted Pluss.

Moment Lærernettsted
Les mer om de digitale ressursene for lærer og funksjonalitet under Moment Lærernettsted.

Til toppen

Forfatter(e)

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

Lars August Fodstad er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur (ISL) ved NTNU. Han er tidligere styreleder for Landslaget for norskundervisning. Fodstad har undervist i norsk i videregående skole og underviser og veileder nå på lektorprogrammet i norsk ved NTNU. Fodstad er forfatter på læreverket Moment for videregående skole og har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget i videregående skole, blant annet Skjønnhet eller skjemavelde? Hvordan undervise i litterær tolkning?

May Lånke er lektor i norsk ved Eikelund videregående skole. Lånke er spesielt opptatt av lyrikk i klasserommet og har bl.a. skrevet om lyrikkdidaktikk i Norsk 5-10. Litteraturboka for lærerutdanningen (Universitetsforlaget). Lånke er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole. Her kan du se Lånkes foredrag Hvorfor leser vi dikt?

Martin Minken har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og arbeider med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet, der han blant annet følger utviklingen i norskfaget. Minken har lang erfaring som lektor i norsk fra videregående skole fra flere skoler. Han har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget, blant annet Hvordan forstå dybdelæring?

Camilla Gudmundsdatter Magnusson er stipendiat ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lektor i norsk ved Fredrik II og Kirkeparken videregående skole. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Magnusson er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole.

Audhild Norendal er førstelektor i norsk ved grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun underviser om opplæring i lesing og skriving, den andre lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk. Norendal har også flere års erfaring som lektor i norsk i videregående skole og er forfatter på læreverket Moment for videregående skole.

Moment vg1-vg3 norsk sf (Fagfornyelsen LK20)

Moment er et komplett læreverk til alle tre årene og dekker kompetansemålene i norsk studieforberedende til fagfornyelsen (LK20).