Minoritetsspråk og flerspråklighet (Ebok)

En håndbok i utredning og vurdering

Forfatter:

Espen Egeberg

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 221
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 2.28 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202633462
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Norsk som andrespråk
Fag: Norsk som andrespråk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Minoritetsspråk og flerspråklighet

En stigende andel av den norske befolkningen har et annet førstespråk enn norsk, noe som gir en stor variasjon i erfaringer og kunnskaper hos flerspråklige i barnehage og skole. Dette er på mange måter positivt, men kan også gi en del utfordringer for barnehager, skoler og dem som av ulike grunner skal gjøre psykologiske eller pedagogiske vurderinger og utredninger. Denne boka presenterer internasjonal forskning og flere års erfaringer i utredning med barn og elever, både med en- og flerspråklig bakgrunn.

Minoritetsspråk og flerspråklighet bygger videre på Minoritetsspråklige med særskilte behov fra 2007, men med betydelige forbedringer etter erfaringer fra utviklingsarbeid og samarbeid med ulike faginstanser, skoler og barnehager.

  • Utredningsmodellen er forbedret og mer beskrevet.
  • Flere kapitler er helt omskrevet og oppdatert i tråd med nyere internasjonal forskning på feltet.
  • Pedagogisk baserte vurderingsmetoder for skole og barnehage er mer vektlagt og beskrevet.
  • Utredningsmetodikk og vurdering er aktuell både ved en- og flerspråklighet.
Minoritetsspråk og flerspråklighet retter seg spesielt mot rådgivere i PP-tjenesten og andre i første- og andrelinjetjenesten som er involvert i utredning, kartlegging og vurdering av barn, elever og voksne med flerspråklig bakgrunn. Deler av boka er også viktig for pedagoger og andre som arbeider med spesialpedagogiske problemstillinger i sammenheng med opplæring, samt studenter i psykologi, pedagogikk og spesialpedagogikk.

E-boken tilsvarer 2. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm, 2016.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Espen Egeberg er seniorrådgiver i Statped. Han har skrevet en rekke bøker og fagartikler om spesialpedagogiske utfordringer og flerspråklighet, og er en etterspurt foredragsholder.