Men in Manual Occupations (Heftet)

Changing Lives in Times of Change

Forfatter:

Kristoffer Chelsom Vogt

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202635206
Kategori: Sosiologi
Fag: Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Men in Manual Occupations

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Spørsmålet om hvordan vi skal oppnå en god balanse mellom ulike typer arbeid i samfunnet, er stadig mer aktuelt. Ut fra offentlig debatt kan man få inntrykk av at praktisk arbeid tilhører fortiden og krever kompetanse som ikke lenger trengs i det post-industrielle kunnskapssamfunnet. Samtidig opplever mange land høy etterspørsel etter fagarbeidere.

Basert på en studie av menn med fagbrev i de mest mannsdominerte yrkesfagene, utfordrer boken Men in Manual Occupations konvensjonelle perspektiver på utdanning og arbeid. Gjennom utdrag fra livshistorie-intervjuer får leseren innsikt i håndverkere og industriarbeidere sine erfaringer og tanker. Detaljert utforsking av intervjupersonenes muligheter og begrensninger over livsløpet danner grunnlag for en kritisk diskusjon av skyggesider ved ellers bejublede samfunnsendringer.

Til toppen

Andre utgaver

Men in Manual Occupations
Bokmål Open Access 2017
Presse Men in Manual Occupations

«Det er mye å hente i boka. Historikeren vil finne stoff om liv og levevilkår i tiårene rundt årtusenskiftet for en særskilt del av arbeiderklassen. Flere bindestreks-sosiologer vil finne interessant empiri, ettersom både sosial endring, arbeid, klasse, sosial mobilitet og livsløp blir tatt opp. Kultur og ideologi kommer også til syne i hvordan de fagutdannede oppfatter seg selv og andre samfunnsgrupper. Bokas metodekapittel er verdt å lese. Intervjuutvalget med to kohorter med vel et kvart århundres tidsavstand imellom, er strategisk konstruert for å belyse hva endrede samfunnsforhold har medført. Intervjuguiden er gjennomarbeidet, og de empiriske kapitlene er grundige og analytiske. [...] Verdien av verket ligger særlig i analysene av intervjuene og hvordan de relateres til norske og utenlandske studier om liknende emner.»

Jon Ivar Elstad, Norsk sosiologisk tidsskrift 4/2017Les hele anmeldelsen

«I en tid der teoretisk kunnskap blir verdsatt høyere enn praktisk kunnskap, bidrar boka med nyanserende, betimelige og viktige bidrag til det offentlige og akademiske ordskiftet. [...] Etter min mening går bokas bidrag i særlig to retninger. For det første gir den et unikt innblikk i en verden og til mennesker som sjelden bryter lydmuren i dagens samfunn. Vogt bidrar til en synliggjøring av en usynliggjort gruppe i samfunnet; menn i manuelle yrker. [...] Fra mitt ståsted bør boka kunne danne grunnlag for en fornyet debatt om behovet for – og kompetansen til morgendagens fagarbeidere i lys av ny teknologi innenfor et «kunnskapssamfunn» som driver videre med uforminsket styrke. Gjennom solid sosiologisk håndverk som kombinerer endring over historisk tid og livsløp, har boka bidratt med kunnskap som, nettopp, vil stå seg over tid.»

Kaja Reegård, Søkelys på arbeidslivet 3/2017Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Kristoffer Chelsom Vogt er instituttleder ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, og tilknyttet NOVA som forsker ved Seksjon for ungdomsforskning. Han har forsket på utdanningsvalg, frafall i videregående, kjønnssegregering på arbeidsmarkedet, samt på hvordan gutter fremstilles som tapere. Teoretisk har han vært opptatt av post-industriell samfunnsteori og historiske endringer innen klasseanalyse.