Men in Manual Occupations (Heftet)

Changing Lives in Times of Change

Forfatter:

Kristoffer Chelsom Vogt

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202635206
Kategori: Sosiologi
Fag: Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Men in Manual Occupations

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Spørsmålet om hvordan vi skal oppnå en god balanse mellom ulike typer arbeid i samfunnet, er stadig mer aktuelt. Ut fra offentlig debatt kan man få inntrykk av at praktisk arbeid tilhører fortiden og krever kompetanse som ikke lenger trengs i det post-industrielle kunnskapssamfunnet. Samtidig opplever mange land høy etterspørsel etter fagarbeidere.

Basert på en studie av menn med fagbrev i de mest mannsdominerte yrkesfagene, utfordrer boken Men in Manual Occupations konvensjonelle perspektiver på utdanning og arbeid. Gjennom utdrag fra livshistorie-intervjuer får leseren innsikt i håndverkere og industriarbeidere sine erfaringer og tanker. Detaljert utforsking av intervjupersonenes muligheter og begrensninger over livsløpet danner grunnlag for en kritisk diskusjon av skyggesider ved ellers bejublede samfunnsendringer.

Til toppen

Andre utgaver

Men in Manual Occupations
Bokmål Open Access 2017
Forfatter(e)

Kristoffer Chelsom Vogt er instituttleder ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, og tilknyttet NOVA som forsker ved Seksjon for ungdomsforskning. Han har forsket på utdanningsvalg, frafall i videregående, kjønnssegregering på arbeidsmarkedet, samt på hvordan gutter fremstilles som tapere. Teoretisk har han vært opptatt av post-industriell samfunnsteori og historiske endringer innen klasseanalyse.