Men in Manual Occupations av Kristoffer Chelsom Vogt (Open Access)
Open Access

Men in Manual Occupations (Open Access)

Changing Lives in Times of Change

Forfatter:

Kristoffer Chelsom Vogt

Forfatter:
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202530945
Kategori: Sosiologi
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Men in Manual Occupations

Spørsmålet om hvordan vi skal oppnå en god balanse mellom ulike typer arbeid i samfunnet, er stadig mer aktuelt. Ut fra offentlig debatt kan man få inntrykk av at praktisk arbeid tilhører fortiden og krever kompetanse som ikke lenger trengs i det post-industrielle kunnskapssamfunnet. Samtidig opplever mange land høy etterspørsel etter fagarbeidere.

Basert på en studie av menn med fagbrev i de mest mannsdominerte yrkesfagene, utfordrer boken Men in Manual Occupations konvensjonelle perspektiver på utdanning og arbeid. Gjennom utdrag fra livshistorie-intervjuer får leseren innsikt i håndverkere og industriarbeidere sine erfaringer og tanker. Detaljert utforsking av intervjupersonenes muligheter og begrensninger over livsløpet danner grunnlag for en kritisk diskusjon av skyggesider ved ellers bejublede samfunnsendringer.

Til toppen

Andre utgaver

Men in Manual Occupations
Engelsk Heftet 2020

Andre aktuelle titler

Sagt om boka

«Through cohort comparison and life story interviews Vogt offers a richly nuanced account of the changing social experiences of men in manual occupations over the past 50 years. His book provides a fascinating analysis of the links between lived experiences and social structural change. It also raises important questions about how we see the relationship between education, work and knowledge in 21st century societies».
Sarah Irwin, Professor of Sociology, University of Leeds (UK)

«The subject of Vogt's book is the important and timely one of ideas of the post-industrial, knowledge, and information society, as characterizing present-day industrial societies. He subjects these ideas to a forceful and thoroughgoing critique, based on detailed empirical work among a variety of Norwegian workers».
Krishan Kumar, Professor, University of Virginia (USA)

Til toppen

Presse Men in Manual Occupations
«Det er mye å hente i boka. Historikeren vil finne stoff om liv og levevilkår i tiårene rundt årtusenskiftet for en særskilt del av arbeiderklassen. Flere bindestreks-sosiologer vil finne interessant empiri, ettersom både sosial endring, arbeid, klasse, sosial mobilitet og livsløp blir tatt opp. Kultur og ideologi kommer også til syne i hvordan de fagutdannede oppfatter seg selv og andre samfunnsgrupper. Bokas metodekapittel er verdt å lese. Intervjuutvalget med to kohorter med vel et kvart århundres tidsavstand imellom, er strategisk konstruert for å belyse hva endrede samfunnsforhold har medført. Intervjuguiden er gjennomarbeidet, og de empiriske kapitlene er grundige og analytiske. [...] Verdien av verket ligger særlig i analysene av intervjuene og hvordan de relateres til norske og utenlandske studier om liknende emner.»Jon Ivar Elstad, Norsk sosiologisk tidsskrift 4/2017Les hele anmeldelsen
«I en tid der teoretisk kunnskap blir verdsatt høyere enn praktisk kunnskap, bidrar boka med nyanserende, betimelige og viktige bidrag til det offentlige og akademiske ordskiftet. [...] Etter min mening går bokas bidrag i særlig to retninger. For det første gir den et unikt innblikk i en verden og til mennesker som sjelden bryter lydmuren i dagens samfunn. Vogt bidrar til en synliggjøring av en usynliggjort gruppe i samfunnet; menn i manuelle yrker. [...] Fra mitt ståsted bør boka kunne danne grunnlag for en fornyet debatt om behovet for – og kompetansen til morgendagens fagarbeidere i lys av ny teknologi innenfor et «kunnskapssamfunn» som driver videre med uforminsket styrke. Gjennom solid sosiologisk håndverk som kombinerer endring over historisk tid og livsløp, har boka bidratt med kunnskap som, nettopp, vil stå seg over tid.»Kaja Reegård, Søkelys på arbeidslivet 3/2017Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Kristoffer Chelsom Vogt er førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom livsløpsforskning og forskning på arbeid, utdanning, klasse, familie og kjønn. Han har publisert vitenskapelige arbeider om yrkesfaglig utdanning, frafall i videregående, innsnevring av aldersnormer, intergenerasjonelle relasjoner, familiens betydning i overgangen til voksenlivet, post-industriell samfunnsteori, unges bruk av 'friår', praktisk arbeid i kunnskapssamfunnet, historiske endringer innen klasseanalyse, kjønnssegregering på arbeidsmarkedet, og fremstilling av gutter som tapere.