Makroøkonomi (digital læringsressurs) (Nettsted)

Forfatter:

Steinar Holden, Tord Krogh og Joakim Blix Prestmo

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202531942
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Samfunnsøkonomi
Fag: Samfunnsøkonomi
Varighet: 365 dager fra kjøpsdato
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Makroøkonomi (digital læringsressurs)

Ved kjøp av boka Makroøkonomi – oppgaver og løsningsforslag får du gratis tilgang til nettressursen Makroøkonomi via e-nøkkel trykt i boka.Nettressursen inneholder:

  • Videoveiledninger som utdyper flere av oppgaveløsningene
  • Flervalgsoppgaver til hvert kapittel
  • Keynes-simulator med tallfestede versjoner av modellene som brukes i læreboka
  • Oppgaver som gir studentene basisferdigheter i Microsoft Excel, som å lage figurer og enkel statistikk

Til toppen

Andre utgaver

Makroøkonomi
Bokmål Fleksibind 2016
Makroøkonomi
Bokmål Ebok 2019

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Steinar Holden er professor og instituttleder ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Han har lang erfaring fra forskning og undervisning, og som leder for flere ekspertgrupper og offentlige utvalg, deriblant Holden-utvalget, som har hatt som mandat å se på de samfunnsøkonomiske effektene av Covid-19-pandemien. Forfatteren er en engasjert fagperson, med arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsfastsettelse som viktigste arbeidsfelt. Holden har skrevet læreverket Pareto for programfaget samfunnsøknomi i videregående skole, boka Makroøkonomi (2016), og han vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend.

Tord Krogh er seniorrådgiver i Norges Bank og har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Gjennom sitt arbeid i både Norges Bank og tidligere i Statistisk sentralbyrå har Krogh bidratt til å belyse viktige mekanismer i norsk økonomi, særlig knyttet til temaer som reguleringer av kredittmarkeder, lønnsdannelse og makroøkonomi. Hans doktorgrad omhandlet makroøkonomi og lønnsdannelse, og flere av artiklene i doktorgraden er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift. Krogh har undervist i flere mastergradkurs i makroøkonomi, både ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Joakim Blix Prestmo er MSc i samfunnsøkonomi fra NTNU og analytiker i BN Bank med ansvar for modeller og analyser i banken. Han har opparbeidet seg solid kunnskap om temaet makroøkonomi og en solid forståelse for norsk økonomis virkemåte gjennom åtte år i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Prestmo har undervist i Internasjonal makroøkonomi ved NTNU og forelest om norsk økonomi for utvekslingsstudenter ved Universitetet i Oslo. Prestmo har publisert flere artikler og analyser av norsk økonomi, med særlig fokus på petroleumsvirksomheten i Norge og offentlig økonomi.