Makroøkonomi (digital læringsressurs) (Nettsted)

Forfatter:

Steinar Holden, Tord Krogh og Joakim Blix Prestmo

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202531942
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Samfunnsøkonomi
Fag: Samfunnsøkonomi
Varighet: 365 dager fra kjøpsdato
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Makroøkonomi (digital læringsressurs)

Ved kjøp av boka Makroøkonomi – oppgaver og løsningsforslag får du gratis tilgang til nettressursen Makroøkonomi via e-nøkkel trykt i boka.Nettressursen inneholder:

  • Videoveiledninger som utdyper flere av oppgaveløsningene
  • Flervalgsoppgaver til hvert kapittel
  • Keynes-simulator med tallfestede versjoner av modellene som brukes i læreboka
  • Oppgaver som gir studentene basisferdigheter i Microsoft Excel, som å lage figurer og enkel statistikk

Til toppen

Andre utgaver

Makroøkonomi
Bokmål Fleksibind 2016

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Steinar Holden er professor og instituttleder ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Han har lang erfaring fra forskning og undervisning, og som leder for flere ekspertgrupper og offentlige utvalg, deriblant Holden-utvalget, som har hatt som mandat å se på de samfunnsøkonomiske effektene av Covid-19-pandemien. Forfatteren er en engasjert fagperson, med arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsfastsettelse som viktigste arbeidsfelt. Holden har skrevet læreverket Pareto for programfaget samfunnsøknomi i videregående skole, boka Makroøkonomi (2016), og han vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend.

Tord Krogh er seniorrådgiver i Norges Bank og har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Gjennom sitt arbeid i både Norges Bank og tidligere i Statistisk sentralbyrå har Krogh bidratt til å belyse viktige mekanismer i norsk økonomi, særlig knyttet til temaer som reguleringer av kredittmarkeder, lønnsdannelse og makroøkonomi. Hans doktorgrad omhandlet makroøkonomi og lønnsdannelse, og flere av artiklene i doktorgraden er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift. Krogh har undervist i flere mastergradkurs i makroøkonomi, både ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Joakim Blix Prestmo er MSc i samfunnsøkonomi fra NTNU og analytiker i BN Bank med ansvar for modeller og analyser i banken. Han har opparbeidet seg solid kunnskap om temaet makroøkonomi og en solid forståelse for norsk økonomis virkemåte gjennom åtte år i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Prestmo har undervist i Internasjonal makroøkonomi ved NTNU og forelest om norsk økonomi for utvekslingsstudenter ved Universitetet i Oslo. Prestmo har publisert flere artikler og analyser av norsk økonomi, med særlig fokus på petroleumsvirksomheten i Norge og offentlig økonomi.