Makroøkonomi (Ebok)

Forfatter:

Steinar Holden

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 24.64 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202616724
Kategori: Matematikk, realfag og teknologi
Fag: Matematikk, realfag og teknologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Makroøkonomi

Makroøkonomi er en innføringsbok beregnet for universitet og høyskoler. Boken gir en moderne og pedagogisk fremstilling av sentrale makroøkonomiske teorier. Fremstillingen starter med å drøfte enkeltaktørenes beslutninger om produksjon, priser, forbruk og investering. Deretter studeres konsekvensene for økonomien som helhet ved enkle Keynes-modeller. Keynes-modellene utvides så til å inkludere en Phillips-kurve og en aktiv sentralbank, som setter renten med sikte på å stabilisere inflasjonen og BNP-gapet. Det er også et eget kapittel om pengepolitikk etter finanskrisen.

Blant temaene som dekkes er: nasjonalregnskap og økonomiske data, konjunkturer og arbeidsledighet, penge- og finanspolitikk, finansmarkeder og finanskriser, valuta og valutamarked og økonomisk vekst.

Leseren vil også lære sentrale økonomiske begreper.

I boken legges det vekt på eksempler og anvendelser, slik at studentene lærer å bruke faget til å forstå de viktigste økonomiske sammenhengene. Fremstillingen knyttes opp mot norske forhold, som virkningene av petroleumsvirksomheten på næringsstruktur og kostnadsnivå i Norge. Alle kapitler har oppsummering og oppgaver med fasit.

Du finner fasitsvar til oppgavene i boken, PowerPoint-filer med alle figurene i boka og korrekturliste for 1. utgave under fanen Tilleggsmateriell på www.cda.no. Under Nettsteder samme sted finner du tips om ekstra litteratur, inkludert vedlegg til fordypning.

Det finnes også en bok med oppgaver og løsningsforslag.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave 2016.

Til toppen

Andre utgaver

Makroøkonomi
Bokmål Fleksibind 2016
Makroøkonomi (digital læringsressurs)
Bokmål Nettsted 2016
Forfatter(e)

Steinar Holden er professor og instituttleder ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Holden har forelest i makroøkonomi gjennom mange år, særlig i innføringskurs, men også på masternivå. Han har lang erfaring fra forskning og undervisning, og som leder for flere ekspertgrupper og offentlige utvalg, deriblant Holden-utvalget, som har hatt som mandat å se på de samfunnsøkonomiske effektene av Covid-19-pandemien. Forfatteren er en engasjert fagperson, med arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsfastsettelse som viktigste arbeidsfelt. Holden har skrevet læreverket Pareto for programfaget samfunnsøknomi i videregående skole, boka Makroøkonomi (2016), og han vant i 2014 Cappelen Damm Akademisk sitt Faglitterære forfatterstipend.