Luftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander (Fleksibind)

Forfatter:

Harald Høiback og Ole Jørgen Maaø

Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 360
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202653965
Kategori: Statsvitenskap , Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Luftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander

Luftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander er en annerledes og langt mer underholdende jubileumsbok enn vi er vant til. Gjennom å ta utgangspunkt i 75 ulike gjenstander og fenomener kaster ikke boka bare lys over Luftforsvarets 75 år som selvstendig forsvarsgren, men også over et norsk etterkrigssamfunn i stor endring.

Gjenstandene som er valgt ut, er store og små, konkrete og abstrakte, vakre eller helt alminnelige. Til sammen forteller de om hverdag og fest, om opp- og nedturer, om tragedier og triumfer. Enhver som har hatt tilknytning til, eller befatning med Luftforsvaret eller med det norske samfunnet for den del, vil nikke gjenkjennende til mye av det som beskrives i boka. Noen overraskelser dukker også garantert opp.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Harald Høiback (f.1969) er oberstløytnant og nestkommanderende ved Forsvarets museer. For tiden er han gjesteforsker ved Forsvarsakademiet i København. Han har en mastergrad i historie fra Universitetet i Glasgow og en doktorgrad i filosofi fra Universitet i Oslo, og han har sitt spesialfelt innenfor doktriner og militær idéhistorie. Høiback har mer enn 30 års fartstid i Luftforsvarets uniform. I tillegg til tjeneste i Forsvarsdepartementet og ved diverse skoler i Forsvaret, inkluderer hans militære karriere tjeneste i Finnmark under den kalde krigen, og stabsstillinger i Afghanistan.
Ole Jørgen Maaø er historiker og førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Han har en mastergrad i historie fra Universitet i Glasgow og en doktorgrad i samme fag fra NTNU. Maaø er tidligere offiser i Luftforsvaret med nesten tyve års tjeneste i uniform.