Læring - en introduksjon til perspektiver og metaforer (Heftet)

Forfatter:

Roger Säljö

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 192
Illustratør: Meese, Anne Britt
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Lärande
Oversatt av: Goveia, Ingvill Christina
ISBN: 9788202510176
Kategori: Barns utvikling, lek og læring og Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Læring - en introduksjon til perspektiver og metaforer

Mennesket er en fleksibel skapning som kan lære en rekke fysiske og intellektuelle ferdigheter. En del av det vi kan, snapper vi opp i hverdagen i samvær med familien og vennekretsen og under ulike fritidsaktiviteter. Andre ting tar vi til oss via undervisning og systematisk, organisert utdanning. Jo mer sammensatt samfunnet blir, desto lengre tid bruker vi på utdanning og læring. Til tross for at læring har stor betydning for både enkeltpersoner og samfunnet, er det vanskelig å finne en entydig definisjon av hva læring er.
 
Læring - en introduksjon til perspektiver og metaforer introduserer ulike perspektiver på læring som er og har vært fremtredende i forskningen og i drøftingen av skole og utdanning de siste hundre årene. Måten vi oppfatter læring på, spiller en avgjørende rolle for hvordan undervisning planlegges, gjennomføres og evalueres. De forestillingene – eller metaforene – vi har for læring, danner utgangspunkt for hvordan læreplaner blir formulert, hvordan nasjonale prøver blir organisert, hva vi anser som god pedagogikk i klasserommene og andre læringsmiljøer, og hvilke forventninger vi har til barn og unge og – i vår tid – også til voksne. De perspektivene som blir presentert i denne boken, spenner fra behaviorisme og nevrovitenskap til situerte og sosiokulturelle tradisjoner.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Barn og naturvitenskap

    Oppdage, utforske og lære i barnehage og skole

    Ingela Elfstrøm, Bodil Nilsson, Lillemor Sterner og Christina Wehner-Godèe

    Heftet
Presse Læring - en introduksjon til perspektiver og metaforer

Viktig bok om læring

Roger Säljös bok Læring er en fryd å lese. Det gjelder både innhold og språk.[...] Læringsbegrepet er mangetydig, noe den aktuelle diskusjonen om læring i skole, barnehage og politikk viser. Derfor er boka etterlengtet, uansett trinn. Den gir hjelp «til å rydde i det læringsteoretiske landskap».

Ingeborg Tveter Thoresen, Første Steg nr. 4, 2016Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Roger Säljö er professor i pedagogisk psykologi ved Göteborgs universitet og representant for LinCS (The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society) som er finansiert av det svenske Vetenskapsrådet og hører inn under Göteborgs universitet.