Roger Säljö

Roger Säljö

Roger Säljö er professor i pedagogisk psykologi ved Göteborgs universitet og representant for LinCS (The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society) som er finansiert av det svenske Vetenskapsrådet og hører inn under Göteborgs universitet.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Språk/målform