Kunsten å kommunisere med pasienter (Heftet)

Forfatter:

Thore K. Aalberg

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 220
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202527181
Kategori: Medisin , Helsefag , Sykepleiefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Medisin, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kunsten å kommunisere med pasienter

Hvordan kan behandlere innen alternativ medisin best kommunisere med sine pasienter?

God kommunikasjon krever både ettertanke og refleksjon. I boken Kunsten å kommunisere med pasienter presenterer forfatter Thore K. Aalberg en rekke eksempler på møter mellom pasient og behandler. Boken viser hvordan kommunikasjon kan bidra til åpenhet og økt innsikt hos aktørene – eller motsatt, at uhensiktsmessige tilnærminger sperrer for forståelsen og gjør at behandlingssituasjonen kan gå i lås.

Denne boken belyser både pasient- og behandlerroller, og inviterer til refleksjon rundt behandlerens evne til å observere både seg selv og pasienten. Viktige områder som diskuteres er:

  • Konflikthåndtering og samtaleteknikker.
  • Øvelser som kan styrke selvinnsikten hos begge deltagende parter.
  • Kulturforskjeller, kjønn, farger, grafologi og søskenrekkefølgens betydning.
De fleste eksemplene i boken er hentet fra behandlere som har et naturmedisinsk utgangspunkt, men boken inkluderer også eksempler fra skolemedisinen. Mange av kommunikasjonsutfordringene i relasjonen mellom behandler og pasient er imidlertid generelle og uavhengige av fag – og alle som arbeider med pasientbehandling vil derfor kunne kjenne seg igjen i bokens eksempler.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Kunsten å kommunisere med pasienter

Du og pasienten 12.10.2017

«Både pasient- og behandlerrollen diskuteres, og forfatteren inviterer til en refleksjon rundt behandlerens evne til å observere både seg selv og pasienten. Viktige områder er konflikthåndtering og samtaleteknikker samt øvelser som kan styrke selvinnsikten hos begge deltakende parter. Andre momenter er kulturforskjeller og kjønn. Boka presenterer fagstoff som er forankret i sentral litteratur fra både pedagogikk, veiledning og ulike terapitradisjoner, som gestaltterapi og nevrolingvistisk programmering. Psykologi, pedagogikk og kommunikasjon i relasjoner presenteres samlet og lettfattelig i læreboka av Aalberg. For sykepleieren kan utfordringen være tid. Vi kjenner alle på tidspresset i hverdagen. Det kan være utfordrende å få til å bruke nevnte modeller i praksis, men å være seg bevisst hvordan man kommuniserer, kan være nyttig enten man arbeider i helsevesenet eller ikke.»

Bjørn Rogne Christensen, Tidsskriftet SykepleienLes hele anmeldelsen

Samtalekunst beskrevet med glødende engasjement 09.02.2017

Boka «Kunsten å kommunisere med pasienter» er skrevet av en glødende engasjert og ydmyk forfatter, som ønsker å videreformidle sine erfaringer med pasientkontakt - og annen type menneskelig kontakt.

Mona Pedersen Unnerud, Tidsskriftet BioingeniørenLes hele anmeldelsen

Kommunikasjon med og uten alternativ 03.01.2017

«Boken er kortfattet, stort sett godt formulert, og forfatteren presenterer leseren for ideer og metoder som kan anvendes i en hvilken som helst klinisk hverdag. Hvis leger hadde mer av den kunnskapen som formidles her, ville kvaliteten vært høyere i helsevesenet, fordi god klinisk kommunikasjon øker legers diagnostiske og terapeutiske kraft. De to avgjørende oppgavene i pasientkommunikasjon er de samme for alle helbredere, og like vanskelige i alle tradisjoner: å bygge en tillitsfull relasjon og å forstå hvem pasienten er og hva han eller hun faktisk har erfart, vil oppnå og føler og tenker i sakens anledning. Fagstoffet som presenteres, er forankret i sentral litteratur fra pedagogikk, veiledning og ulike terapitradisjoner, som gestaltterapi og nevrolingvistisk programmering. Boken bygger ikke på noen bestemt teori og fremstår ikke misjonerende.»

Edvin Schei, Tidskrift for Den norske legeforeningLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Thore K. Aalberg er cand.polit. med hovedfag i sosialpedagogikk. Han har også utdanning innen merkantile fag, språk, sosiologi, grunnmedisin, homøopati, gestaltterapi, NLP, guiding og skrivekunst. Aalberg har mange års undervisningserfaring for fremtidige og nåværende lærere, ledere, helse- og sosialarbeidere og naturterapeuter, og driver Aalbergs senter for veiledning. I perioden 1986-2015 har han hatt verv som styremedlem og leder for Norsk Homøopatisk Pasientforening. Aalberg har tidligere skrevet en fagbok i veiledning og kommunikasjon og en vitenskapelig artikkel om kollegaveiledning.