Kraft Fysikk 1 (2018) Unibok (Nettsted)

Forfatter:

Janne-Christine Fossum, Marit Sandstad, Snorre Nordal og Hege Reiling Dellnes

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Illustratør: Hammerstrøm, Maria
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202627669
Kategori: Fysikk 1
Fag: Fysikk 1
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Kraft Fysikk 1 (2018) Unibok

Kraft Fysikk 1 Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.


Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har boka fram til eventuell eksamen også i fysikk 2.
Kraft Fysikk 1 Unibok er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene til programfaget fysikk 1 i videregående skole. Til læreverket finnes også egne nettressurser med filmer som utgangspunkt for videoanalyse, løsningsforslag, eksamensrelevante kontrolloppgaver og interaktive oppgaver, se kraft.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Forfatter(e)

Fossum har en mastergrad i fysikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med fordypning i biologisk fysikk og matematisk nevrovitenskap. I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU. Fossum jobber som lektor i fysikk og matematikk ved Ski videregående skole. Tidligere har hun også jobbet med videreutdanning av lærere i fysikk ved lærerutdanningen på NMBU.

Nordal har en master i fysikkdidaktikk og ph.d. i realfagsdidaktikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har også jobbet med videreutdanning for fysikklærere ved NMBU. I 2013 mottok han Norsk fysisk selskaps undervisningspris. Nordal har undervist i fysikk, matematikk og naturfag ved Nannestad videregående skole og er nå lektor ved Ski videregående skole. Han er tidligere styremedlem i Norsk fysikklærerforening, nå medlem av Norsk Lektorlags fagutvalg for fysikk.

Dellnes er lektor i realfag fra lektorutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 2007. I tillegg har hun idrett mellomfag fra Høgskolen i Agder. Hun har siden 2006 undervist i matematikk, fysikk og naturfag ved Kirkeparken videregående skole i Moss.

Sandstad har mastergrad i teoretisk fysikk og doktorgrad i kosmologi fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har undervist på bachelornivå i astrofysikk, informatikk og matematikk ved UiO. Utenom dette har hun drevet med formidlingsarbeid gjennom foredrag og deltakelse i Abels tårn på NRK P2. Etter ca. to år som forsker på postdoktornivå ved Nordisk institutt for teoretisk fysikk (NORDITA) i Stockholm jobber hun nå ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun har bidratt som medvirkende forfatter til IPCCs klimarapport AR6.