Kontakt norsk (Fagfornyelsen LK20)

Kontakt (2021) (Fleksibind)

Lærebok norsk for yrkesfag Vg2

Forfatter:

Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand

Nå kan du få digitale vurderingseksemplar. Raskere og mer miljøvennlig!
Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 392
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202597313
Kategori: Norsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Norsk
Nivå: Yrkesfag Vg2
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Kontakt (2021)

Kontakt for norsk yrkesfag til fagfornyelsen har som mål at elevene skal oppleve norskfaget som relevant for den yrkesrettingen de har valgt og at norskfaget vil ha en praktisk verdi for dem.

Elevene skal lære å mestre de ulike sjangrene de vil møte i yrkeslivet. I arbeidet med Kontakt skal lære elevene å uttrykke seg klart og tydelig slik at mottaker forstår og blir interessert. Det er ikke bare ortografi, men også en god sammenheng, korrekt fagspråk, stil og mottakerbevissthet som er viktig i en tekst. En muntlig aktivitet kan være instruksjoner som også krever lyttekompetanse. Forstår mottakeren hva jeg mener? Forstår jeg mottakeren?

De digitale ressursene i Kontakt Elevnettsted tilbyr elevene flere oppgaver der de kan jobbe tverrfaglig med norskfaget og øve på leseforståelse og skriving.

Kontakt lærernettsted er det flere nyttige digitale ressurser til undervisningen, de lærer kan velge ut relevante oppgaver til elevene dine, og følge progresjonen deres gjennom skoleåret. Du kan også kommentere innleverte oppgaver. I tillegg vil det være forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig jobbing med yrkesfagene.

Lærebøkene finnes også i digitale utgaver, som Kontakt Brettbok og Kontakt Unibok. I Unibok er det innlest læreboktekst i tillegg til tekst-til-tale-funksjon.

Forfatterne har solid faglig og lang undervisningserfaring på yrkesfaglig studieretning. Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand har begge et sterkt engasjement for norskfaget, variert undervisningserfaring fra videregående skole og er opptatt av å integrere yrkesfagene for å gjøre norskfaget relevant for elevene på yrkesfag.

Til toppen

Forfatter(e)

Tone Elisabeth Grundvig er lektor og avdelingsleder ved Sandefjord videregående skole. Hun har hovedfag i norsk, og har tysk, engelsk og mediekunnskap som øvrig fagkrets. Grundvig har undervist i norsk på yrkesfag siden 1995, og har vært FYR-kontakt og digitalpedagog. Hun har også erfaring fra eksamensnemndarbeid i Utdanningsdirektoratet. Grundvig er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging. Hun er særlig opptatt av yrkesretting av norskfaget og har holdt flere foredrag, blant annet: Hvordan gjøre norskfaget relevant for elevene?

Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole i Bærum og har jobbet som lektor i norsk i videregående skole siden 2008. Valand har mastergrad i norsk og har praktiskestetiske fag i sin fagkrets. Hun har bred erfaring med undervisning i norsk, både for yrkesfag, for studieforberedende og fra ungdomsskolen. Valand er forfatter av læreverkene Kontakt yrkesfag, Kontakt basis og Kontakt påbygging og har holdt flere foredrag som også er relevant for norsk for studieforberedende utdanningsprogram: Klimafiksjon i norskundervisningen og Kildekritikk: hvordan og hvorfor – et undervisningsopplegg. Siv Sørås Valand er i tillegg daglig leder i Landslaget for norskundervisning (LNU).

Kontakt norsk (Fagfornyelsen LK20)
Kontakt er et praktisk og yrkesrettet læreverk i norsk for yrkesfag som dekker alle målene i læreplanen LK20 til fagfornyelsen. Elevene skal oppleve norskfaget som relevant for den yrkesrettingen de har valgt og at norskfaget har en praktisk verdi for dem.