Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten (Heftet)

Forfatter:

Hilde Henriksen Waage

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 512
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202408312
Kategori: Statsvitenskap , Historie , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Historie, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten

Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten gir en levende innføring i Midtøstens turbulente historie fra en av våre fremste Midtøsten-eksperter. Boka formidler forfatterens mangeårige forskning på feltet og sammenfatter den rikholdige internasjonale forskningslitteraturen om regionen – fra osmansk tid til «den arabiske våren». Bruken av lite kjent arkivmateriale bidrar til å kaste nytt lys over en rekke omstridte hendelser, som opprettelsen av staten Israel, palestinernes flukt, Seksdagerskrigen, Suez-krisen og Oslo-prosessen.

Boka vektlegger spesielt stormaktenes rolle i regionen, fra Storbritannia og Frankrike delte området mellom seg etter 1. verdenskrig, via den kalde krigens alliansepolitikk og til USAs og de andre stormaktenes rolle i Midtøsten i nyere tid. Boka inkluderer i tillegg dyptpløyende kapitler om land som Jordan, Syria og Libanon, som synliggjør både historiske, religiøse, etniske og storpolitiske konfliktlinjer som påvirker hele regionen.

Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten er uunnværlig lesning for journalister, forskere, studenter, politikere og alle andre som ønsker å forstå mer av det konfliktfylte Midtøsten.

Til toppen

Velskrevet og solid om et av vår tids viktigste konfliktområder.
John Harbo, Aftenposten

Andre aktuelle titler

Presse Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten

Velskrevet, balansert og etterrettelig historieverk over midtøstens moderne historie

«Verkets kanskje absolutt største styrke ligger i kombinasjonen av den nitide etterretteligheten, den stort sett nøyaktige og gode argumentasjonen og det nøkterne og saklige språket. [...] Denne anmelderen vil si seg enig med forlaget, og konkluderer med at dette er et etterlengtet, balansert, etterrettelig og usedvanlig velskrevet oversiktsverk over et komplekst historisk forløp i en svært kompleks region.»

Andreas Bagås Lien, Fortid 3/2014

«Denne boka oppsummerer dagens kunnskapstilstand om den betente konflikten mellom Israel og nabolanda, i eit regionalt og stormaktsperspektiv. Den bør bli påkrevd lesing for dei som vil delta i debattar om temaet, og det er ei bok som vil gi kunnskap til eit allment interessert publikum og som vil bli eit referanseverk for dei som forskar på tematikken.»

Knut S. Vikør, Historisk tidsskrift 2/2014

«Velskrevet og solid om et av vår tids viktigste konfliktområder. [...] Fremstillingen hennes er preget av et klart og godt språk. Hun er professor, men det er ikke noe professoralt i negativ forstand ved denne boken. Det gjør den svært velegnet for alle som er opptatt av Midtøsten. Dette er dermed forskning som har sin målgruppe langt utenfor den akademiske sfære.»

John Harbo, Aftenposten, 13. mars 2013

En god innføringsbok om en kompleks region

«Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten er en solid bok som forklarer de mange konfliktene i Midtøsten. [...] Boken har for min del vært oppklarende, lettlest og meget interessant. Særlig interessant har det vært å lese om de skiftende stormaktenes rolle i Midtøsten.»

Anilton Paulina Delgado, historieblogg.no, 6. februar 2014Les hele anmeldelsen

«En bærende tanke i denne omfattende og bunnsolide framstillinga er at det er nødvendig å forstå den aktuelle midtøstenkonflikten i sin historiske bredde, noe som ikke minst kommer klart fram i gjennomgangen av de første tiåra av 1900-tallet. Både nybegynnere og de som har en del bakgrunnskunnskap vil finne Waages oversikt opplysende, og særlig har forfatteren et godt blikk for hvordan lokale konfliktmønstre er tett vevd sammen med stormaktspolitikk og strategiske interesser. [...] Les og bli klok!»

Tore Linné Eriksen, radikalportalLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun er i tillegg en hyppig brukt Midtøsten-kommentator i norske og utenlandske medier. Waage har publisert en rekke bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt om Norges forhold til Israel, Oslo-prosessen og årsakene til konfliktene mellom Israel, palestinerne og de omkringliggende arabiske statene. Hun fikk i 2013 Sverre Steen-prisen for fremragende formidling av historie for sin bok om konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten.