Israel (Innbundet)

Historie, politikk og samfunn

Forfatter:

Marte Heian-Engdal

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202515775
Kategori: Statsvitenskap , Historie , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Historie, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Israel

«Israel er et normalt land, som ikke er normalt» hevdet den israelske høyesterettsdommeren Elyakim Rubinstein. Israel har vært i kontinuerlig konflikt i 70 år og innførte en nasjonal unntakstilstand - som fortsatt gjelder - da staten ble opprettet i 1948. Like fullt er konflikt bare én del av Israels historie. Hva vet vi egentlig om alt det som beveger seg under overflaten? Hva kjennetegner og preger de ulike delene av det israelske samfunnet? Er den israelske befolkningen så enhetlig og samstemt som nyhetsformidlingen kan gi inntrykk av? Hvordan preger landets turbulente historie politikken og samfunnsutviklingen i dag?

Israel – historie, politikk og samfunn gir en tankevekkende innføring i israelsk samfunnsliv og tar blant annet for seg Israels politiske og juridiske system, innvandringen, det etniske mangfoldet, religionens rolle, debatten om landets jødiske karakter, de omstridte bosettingene, krigene, økonomien, militærets rolle og forholdet til omverdenen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Israel

Nesten alt om Israel

«Her er boka for dem som vil vite mer om den jødiske statens historie, liv og lære. [...] Bidrar til mer forståelse av det som foregår i en av Midtøstens store heksegryter.»

 
Jan-Erik Smilden, DagbladetLes hele anmeldelsen

« ... en faglig sterk og innholdsrik monografi [...] Boken er både velskrevet og rik på illustrasjoner, noe som gjør det tematisk brede innholdet lettere å fordøye. Heian-Engdals detaljrike fremstilling er imponerende, og vitner om at det ligger mye arbeid bak. Til tross for at boken ikke er kronologisk oppbygd, er det en naturlig overgang mellom de ulike kapitlene. [...] et viktig bidrag til litteratur som tar sikte på å øke vår forståelse av konflikten som sådan.»

Henriette Ullavik Erstad, Internasjonal Politikk 1/2019Les hele anmeldelsen

«Marte Heian-Engdal har skrive ei lett tilgjengeleg og oversiktleg historiebok om staten Israel, som fyller sytti år no i 2018. På snautt 200 sider får ho plass til imponerande mange trekk og aspekt ved både den israelske staten og det israelske samfunnet. Boka er flott illustrert med godt over 40 fotografi, kart og tabellar som løftar boka og bidrar til å gjere stoffet meir levande.»

Magnus Halsnes, Babylon 1/2018Les hele anmeldelsen

«Israelvenner vil ha stort utbytte av å lese Heian-Engdals bok. Ikke fordi man nødvendigvis må være enig i alle hennes vurderinger. Men fordi hun legger frem store mengder faktiske opplysninger, med et utførlig noteapparat, som tilfører relevant informasjon. Hun sier allerede i forordet at ønsket hennes ikke er å forenkle, men snarere å gjøre fortellingen om Israel mer komplisert, fordi dette er mer i tråd med virkeligheten. [...] Heian-Engdal skriver innsiktsfullt både om den opprinnelige sionistbevegelsen, om innvandring til Israel fra ulike verdensdeler, om Israels identitet som jødisk og demokratisk, om Israels kriger, om bosettingspolitikken, om israelsk politikk (et helt lite eldorado for statsvitere) og om landets økonomi. Alle disse kapitlene gir mye verdifull kunnskap som bidrar til å forklare og nyansere bildet. Samtidig er noe av det mest interessante i boken analysene av hvor utviklingen fører hen. Dette blir tematisert spesifikt i bokens siste kapittel, men ligger også som en slags rød tråd gjennom store deler av fortellingen.»

Tarjei Gilje, Dagen

«Dette er ei bok som kan verke informerande og meiningskorrigerande for dei fleste av oss. Metoden har den intellektuelle sitt særmerke, det å stille ulike, til dels motstridande bilete og informasjon ved sida av kvarandre. [...] ei bok som kan lesast av folk med ulike fordommar og forkunnskap.»

Oddgeir Osland, Forskerforum 3/2018Les hele anmeldelsen

«Heian-Engdal har skrevet en interessant bok, som man kan lære mye av.»

Per E. Hem, MorgenbladetLes hele anmeldelsen

«Nøkternt, saklig og oversiktlig om Israel og Palestina [...] Hvilken målgruppe henvender boka seg til? Hun sier selv bare at ambisjonen har vært å skrive en bok hun «.. selv har lett etter, men ikke funnet i den norske faglitteraturen». Selv er jeg ikke i tvil, forfatteren har funnet den også på vegne av et bredt publikum, herunder også studenter og praktikere innenfor organisasjonsliv, utviklings- og utenrikspolitikken.»

Tor Erik Gjerde, BistandsaktueltLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Marte Heian-Engdal har doktorgrad i historie og er nå underdirektør i NOREF, Norwegian Centre for Conflict Resolution. Hun har tidligere undervist i Midtøstens historie på Universitetet i Oslo og vært seniorforsker ved PRIO, Peace Research Institute Oslo.