Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten (Heftet)

Forfatter:

Halvard Helle og Vidar Strømme (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 280
Forlag: IJ-forlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202522681
Kategori: Journalistikk og mediefag og Journalistikk
Fag: Journalistikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten

Norsk Presseforbund vedtok den første Vær Varsom-plakaten (VVP) i 1936. Siden er plakaten revidert en rekke ganger, siste gang sommeren 2015. Med fremveksten av nye medier er presseetikken i dynamisk utvikling, og behovet er derfor større enn noen gang for en samlet fremstilling av hvordan de enkelte bestemmelsene i plakaten blir praktisert.

Advokatfirmaet Schjødts medarbeidere har gjennom mange årtier representert norske medier i medierettslige tvister, og dette arbeidet danner grunnlaget for Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten. Men det er viktig å understreke skillet mellom medierett og presseetikk. Pressens Faglige Utvalgs (PFUs) håndheving av det presseetiske regelverket er ikke rettslig bindende, og det finnes ikke alltid et fasitsvar på hva som er god presseskikk i en gitt situasjon.

Hvordan praktiserer utvalget det presseetiske regelverket? Samlet sett kan PFUs avgjørelser gi en pekepinn om hvordan presseetikken utvikler seg. I summen av enkeltavgjørelser er det mulig å finne bærende presseetiske prinsipper, selv om avgjørelsene ikke alltid er helt entydige.

Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten passer for alle som er opptatt av presseetikk, for studenter og ansatte i mediene.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten

280 nyttige sider om Vær varsom-plakaten: Noe enhver redaksjon bør ha i en hylle nært desken

«Pressens pontoppidanere har forsøkt å forklare presseetikken. Og det gjør de godt. [...] Den nye kommentarutgaven til Vær varsom-plakaten er noe enhver redaksjon bør ha stående i en hylle nær desken.»

Bård Borch Michalsen, medier24.com 15. maiLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Halvard Helle er advokat i Advokatfirmaet Schjødt, og arbeider blant annet med medierett og presseetikk. Han har tidligere arbeidet i mange år som nyhetsreporter og utenriksredaktør i Dagbladet. Han har siden 2012 vært fast forsvarer i Høyesterett.
Vidar Strømme er advokat i Advokatfirmaet Schjødt, hvor han har arbeidet siden 1993. Han har blant annet medierett som arbeidsområde, og har ført en rekke saker for forskjellige mediebedrifter. Han har tidligere vært advokat hos Regjeringsadvokaten og i påtalemyndigheten. Han har også arbeidet som dommerfullmektig.