Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kode 2 Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok informasjonsteknologi 2 programfag

Forfatter:

Eirik Vågeskar, Hossein Rostamzadeh, Markus Johansen Sørem og Brede Yabo Sherling Kristensen

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 282
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202740061
Kategori: Informasjonsteknologi
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Informasjonsteknologi
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Kode 2 Unibok (LK20)

Kode 2 Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka til programfaget informasjonsteknologi 2 til fagfornyelsen og LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse.

Med Kode 2 Unibok får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for programfaget informsjonsteknologi 2. Til læreverket følger det også supplerende digitale ressurser med verktøy, oppgaver og fordypning, se Kode elevnettsted og Kode lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt under lesingen og slik at leseforståelsen øker.

I Unibok er digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrerte og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og se alle notatene som PDF eller tekstdokument for videre redigering. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibok på www.unibok.no. Les mer om læreverket og andre komponenter i Kode 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20) på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Vågeskar er sivilingeniør innen datateknologi fra NTNU i 2017. Han jobber som systemutvikler hos Knowit Objectnet, og har blant annet hatt oppdrag for kollektivselskapet Entur. Han er spesielt interessert i web-programmering og algoritmer. Eirik er forfatter av nye Kode 1 og Kode 2 for programfagene Informasjonsteknologi 1 og 2.

Rostamzadeh har master i teoretisk kjernefysikk fra UiO. Han har lang undervisningserfaring, og driver aktivt med utforskende undervisning ved Asker videregående skole. Hossein og hans elever har siden 2017 deltatt i et stort, internasjonalt forskningsprosjekt der de forsker på satellittbilder fra Antarktis og Arktis. I tillegg driver han en egen forskerklubb for ungdomsskoleelever i Asker. Hossein har skrevet oppgaver til en rekke kapitler i nye Kode 1 og Kode 2.

Sørem har master i Informatikk med vekt på design, bruk, interaksjon fra Universitetet i Oslo og bachelor i interaktivt design fra Westerdals. Markus har jobbet som IT-konsulent (brukeropplevelse/design) siden 2018 med prosjekter hos Kulturrådet, OBOS og Telia. Markus har bidratt på Kode 2 om design og brukeropplevelse.

Kristensen har master i informatikk med spesialisering innen databaser og søk fra NTNU. Han har erfaring innenfor oppstartsbransjen og jobber for tiden som systemutvikler og fagansvarlig i backend hos Knowit Objectnet. Han er glad i å spre kunnskap og gjør dette jevnlig ved å holde faglige foredrag. Brede er medforfatter av den nye Kode 2 for programfaget informasjonsteknologi 2.

Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Kode 1 og Kode 2 er lærebøker skrevet for den fagfornyede læreplanen (LK20) for programfagene informasjonsteknologi 1 og 2 for studiespesialiserende utdanningsprogram. Læreverket legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene og har teori og oppgaver i samme bok. Med Kode kommer elevene raskt i gang med koding.