Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kode 2 Informasjonsteknologi 2 (LK20) (Heftet)

Lærebok i Informasjonsteknologi 2 programfag studiespesialisering

Forfatter:

Eirik Vågeskar, Hossein Rostamzadeh, Markus Johansen Sørem og Brede Yabo Sherling Kristensen

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202739997
Kategori: Informasjonsteknologi
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Informasjonsteknologi
Nivå: Vg3
Komponent: Grunnbok
Om utgivelsen Kode 2 Informasjonsteknologi 2 (LK20)

Kode 2 (2022) er en lærebok med teori og oppgaver som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i informasjonsteknologi 2. Leseren ledes og utfordres gjennom faget med utforskende oppgaver, kreativ problemløsning og kritisk tenkning rundt fagets nyvinninger, yrkesretninger og dagsaktuelle temaer.

De første kapitlene i Kode 2 inneholder grunnleggende HTML, CSS og programmering i JavaScript med Svelte for de elevene som ikke har tatt informasjonsteknologi 1 eller hvis de trenger repetisjon. Teorien er forklart så grundig at elever uten forkunnskaper vil henge med. Videre tar boka for seg temaene objektorientert programmering, brukervennlighet, gjenbruk og testing og datalagringsmetoder.

Hvert kapittel har en oversiktlig teorifremstilling med forklarende tekst og et rikt antall eksempler som belyser teorien. Viktig fagstoff framheves i egne faktabokser, og sammenfattes i et eget sammendrag på slutten av teoridelen av kapittelet. Relevant ekstrastoff gir teorien en ekstra dimensjon og bidrar til å vekke elevens utforskertrang og nysgjerrighet.

Vi har vi lagt vekt på at elevene raskt skal komme i gang med kodingen. Bakerst i hvert kapittel finner du derfor en oppgavesamling som er rik på varierte oppgaver. Her får eleven boltre seg med kreativitet og problemløsning. Løser eleven disse oppgavene får de god trening i å programmere. Oppgavene er sortert på delkapittel og merket med kompetansenivå. Kompetansenivåene er i tråd med fagfornyelsens presiserte kompetansebegrep, som innebærer de tre nivåene kunnskap, ferdigheter, og refleksjon og kritisk tenkning. Oppgavene i hvert delkapittel har en gradvis progresjon i kompetansenivå og kompleksitet.

I arbeidet med nye Kode har vi lyttet til erfaringer og innspill fra lærere og elever. Hele boka er revidert med nytt og forbedret innhold tilpasset fagfornyelsen.

Til Kode er det digitale ressurser for lærere og elever som følger bokas struktur. Ressursene supplerer boka og gir elevene mulighet til å utforske ulike temaer i informasjonsteknologi gjennom undervisningsopplegg, digital versjon av eksemplene i boka, flere oppgaver, løsningsforslag og tilleggsstoff. Læreren finner lærerveiledninger, tips til undervisningsopplegg, forslag til årsplan, PowerPoint-presentasjoner, kapittelprøver og tips til andre vurderingsformer.

Kode 2 finnesogså som digital lærebok: Kode 2 Unibok og Kode 2 Brettbok.

Til toppen

Forfatter(e)

Vågeskar er sivilingeniør innen datateknologi fra NTNU i 2017. Han jobber som systemutvikler hos Knowit Objectnet, og har blant annet hatt oppdrag for kollektivselskapet Entur. Han er spesielt interessert i web-programmering og algoritmer. Eirik er forfatter av nye Kode 1 og Kode 2 for programfagene Informasjonsteknologi 1 og 2.

Rostamzadeh har master i teoretisk kjernefysikk fra UiO. Han har lang undervisningserfaring, og driver aktivt med utforskende undervisning ved Asker videregående skole. Hossein og hans elever har siden 2017 deltatt i et stort, internasjonalt forskningsprosjekt der de forsker på satellittbilder fra Antarktis og Arktis. I tillegg driver han en egen forskerklubb for ungdomsskoleelever i Asker. Hossein har skrevet oppgaver til en rekke kapitler i nye Kode 1 og Kode 2.

Sørem har master i Informatikk med vekt på design, bruk, interaksjon fra Universitetet i Oslo og bachelor i interaktivt design fra Westerdals. Markus har jobbet som IT-konsulent (brukeropplevelse/design) siden 2018 med prosjekter hos Kulturrådet, OBOS og Telia. Markus har bidratt på Kode 2 om design og brukeropplevelse.

Kristensen har master i informatikk med spesialisering innen databaser og søk fra NTNU. Han har erfaring innenfor oppstartsbransjen og jobber for tiden som systemutvikler og fagansvarlig i backend hos Knowit Objectnet. Han er glad i å spre kunnskap og gjør dette jevnlig ved å holde faglige foredrag. Brede er medforfatter av den nye Kode 2 for programfaget informasjonsteknologi 2.

Kode Informasjonsteknologi 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)
Kode 1 og Kode 2 er lærebøker skrevet for den fagfornyede læreplanen (LK20) for programfagene informasjonsteknologi 1 og 2 for studiespesialiserende utdanningsprogram. Læreverket legger til rette for mest mulig aktiv deltakelse fra elevene og har teori og oppgaver i samme bok. Med Kode kommer elevene raskt i gang med koding.