Kjøpsrett (Heftet)

Forfatter:

Roald Martinussen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 277
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202345068
Kategori: Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kjøpsrett

Kjøpsrett er en innføring i sentrale kjøpsrettslige emner. Både reglene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er behandlet.

Forfatteren har lagt vekt på å få tydelig frem hovedprinsippene reglene bygger på, og å gi hjelp til å løse de spørsmålene som særlig synes å skape vanskeligheter både i praksis og ved eksamensbordet. Sentrale dommer i kjøpsretten er referert, og eksempler fra rettspraksis brukes for å illustrere rettsreglene. Boken inneholder i tillegg litteraturhenvisninger, lovhenvisninger, domsregister og stikkordregister.

Boken er beregnet som lærebok for høyskole- og universitetsstudenter, men kan leses med utbytte både av praktiserende jurister og av enhver som trenger kunnskaper om et rettsområde som alle kommer i kontakt med som privatpersoner eller i yrkeslivet.

Boken er à jour til og med sommeren 2011.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Roald Martinussen (født 1954) er førsteamanuensis i formuerett, kontraktsrett og alminnelig rettslære ved Institutt for økonomi og ledelse, Universitetet i Stavanger. Martinussen er cand.jur. fra Universitetet i Oslo 1979.