Kaleido 1-4

Kaleido 4 Arbeidsbok B (Heftet)

Forfatter:

Ronny Johansen og Marte Jørgensen Tovsrud

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202506308
Kategori: Norsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Norsk
Nivå: 4. trinn
Komponent: Arbeidsbok
Om utgivelsen Kaleido 4 Arbeidsbok B

Kaleido 4 arbeidsbok B skal bidra til å videreutvikle elevenes lese- og skrivestrategier. Boka skal også legge til rette for at elevene opplever, skaper, mestrer og lærer innenfor alle deler av norskfaget.

I Kaleido 4 Arbeidsbok B fins

  • tekster og oppgaver som trener leseforståelse
  • oppgaver som trener spesifikke lesestrategier

  • skrivehjelp med førskrivingsoppgaver og rammer for å planlegge egen tekst

  • oppgaver hvor elevene øver på konkrete språklige emner

  • andre språkstimulerende oppgaver og små skriveoppdrag

Det er lagt opp til ett større tekstskapingsarbeid i hvert kapittel. Her skal elevene oppleve å få uttrykke seg skriftlig, i ulike sjangre og med ulike formål. Disse sidene har vi kalt Skrivehjelp og det er avgjørende at elevene har arbeidet med eksempeltekstene i leseboka først.

Elevene lærer best og mest når lærer gjennomgår oppgavene nøye, veileder og modellerer underveis, for eksempel i tavleboka.

Til toppen

Forfatter(e)

Ronny Johansen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han underviser i norsk, hovedsakelig på Grunnskolelærerutdanningen 1. til 7. trinn. Han har lang erfaring fra barneskolen, og er særlig opptatt av elevenes tekstskaping og utvikling av deres skrivekompetanse.

Marte Tovsrud Syverinsen er utdannet lærer med fordypning i norsk, og norsk som andrespråk. Marte har en praktisk-estetisk faglærerutdanning i bunnen, og er opptatt av å legge til rette for meningsfylt og utforskende arbeid. Hun jobber i dag ved Rønningen skole i Asker og har mange års erfaring som kontaktlærer og språkveileder på 1.– 4. trinn. Marte var også en av forfatterne på læreverket Kaleido, og har holdt flere kursrekker knyttet til lesing og skriving i begynneropplæringen.

Kaleido 1-4
KALEIDO er Cappelen Damms norskverk for barnetrinnet. Med Kaleido viderefører vi vår solide posisjon innen leseopplæringen. Vi legger fortsatt vekt på arbeidet med lesestrategier og metoder som veiledet lesing, men i Kaleido inkluderer vi også skriving fra første stund!