Kaleido 1-4

Et norskverk som løfter alle

Fag: Norsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn
Læreplan: Kunnskapsløftet
Om læreverket Kaleido 1-4

KALEIDO er Cappelen Damms norskverk for barnetrinnet. Med Kaleido viderefører vi vår solide posisjon innen leseopplæringen. Vi legger fortsatt vekt på arbeidet med lesestrategier og metoder som veiledet lesing, men i Kaleido inkluderer vi også skriving fra første stund!

· Lese- og skriveopplæring hånd i hånd
· Veiledet skriving ved bruk av eksempeltekster
· Systematisk arbeid med lesing

Kaleido bygger på velprøvde og velkjente prinsipper og gir deg mulighet til å arbeide systematisk med den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. Kaleido har en oversiktlig komponentløsning og er lett å ta i bruk enten du er ny som lærer eller har mange års erfaring. Kaleido byr på rik variasjon i tekster og illustrasjoner.

Bla i brosjyren Kaleido 1-7!


Kaleido lese- og skrivebok
Å lære å lese og skrive er hovedfokus i norskundervisningen på 1. trinn. Fordi lesing og skriving er så nært knyttet sammen, kombinerer vi lese- og skriveboka for skolestarterne. Lesetekstene kan utnyttes til skriving og skrivetekstene til lesing. Det er lov å skrive i leseboka!

Kaleido som lesebok
Variasjon fører til en mer motiverende og differensiert undervisning. Som en følge av dette, er tekstene i elevboka utformet med ulike pedagogiske formål, og må derfor jobbes med på ulike måter. Noen ganger står den tekniske lesingen i fokus, blant annet på egne bokstavsider. Andre ganger handler det om helhetlige tekster som formidler et innhold.
Vi tilbyr også et tekstutvalg som ivaretar flere tradisjoner. Foruten tradisjonelle leseboktekster forsøker vi også å reflektere den tekstkulturen som omgir barna, både i form av dagliglivets tekstsjangre, medier, samt ulike sakpregede og skjønnlitterære tekster.

Kaleido som skrivebok
Det er flere innganger til skrivingen. Også her kan vi snakke om en teknisk side og en innholdsside. Vi har derfor utprøvende og oppdagende skriveoppgaver, der elevene med utgangspunkt i eksempeltekster får prøve seg på å skrive egne tekster i ulike sjangrer og med ulike formål. I tillegg fins det mer bundne og tradisjonelle øvingsoppgaver, hvor elevene blant annet trener håndskrift og rettskriving.

Kaleido Les
Med Kaleido Les fortsetter vi med oversiktlig og systematisk arbeid med lesingen. Her får du 40 nyskrevne småbøker, rikt og variert illustrert av noen av våre mest anerkjente illustratører. Bøkene er delt inn i fire nivåer og følger bokstavprogresjonen i lese- og skriveboka. Bøkene har mellom 8 og 16 sider. Det fins både fakta- og fiksjonstekster.
Kaleido Les kommer i fire bokser med fem eksemplarer av hver bok. Derfor kan bøkene enkelt benyttes til veiledet lesing, ekstralesing eller lystlesing.
Bak i hver bok fins det arbeidsoppgaver, samt en kopioriginal til hver bok på Kaleidos nettsted.

Bøkene kan også kjøpes enkeltvis.

Lærerens bok
I Lærerens bok får du en generell innføring i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen og en spesifikk innføring i Kaleidos metoder. Forfatterne viser hvordan du kan arbeide med skriving, modellere oppgaver for elevene, hvordan du kan motivere og veilede dem i skrivingen.

Lærerens bok inneholder dessuten en metodisk gjennomgang av hver side i elevenes lese- og skrivebøker.

Kaleido Digital
Tavlebok
Til verket er det laget tavlebøker tilrettelagt for bruk på digital tavle. Tavlebøkene er en del av Kaleido 1-4 Digital (lærerlisens) som kan bestilles på cdu.no.
Sammen med klassen legger du inn notater, gule lapper, tegninger og lenker. Alt lagres automatisk.
Du finner all informasjon du trenger på tavleboka.no.

Nettsted
Kaleido nettsted er organisert i tre hovedområder:

· Lek med språket
· Oppgaver til boka
· Lærerens side - med inngang til tavlebøker, leselekser og flere oppgaver til kopiering

Cd
Her finner du kjente sanger som det er naturlig å synge på 1. trinn, samt noen korte tekster å lytte til.

Bokstavplansjer
Plansjene består av til sammen 29 plansjer i A4-format og viser liten og stor bokstav sammen med en illustrasjon.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Torill Andersen er utdannet allmennlærer. Hun har jobbet i skolen siden 1997 og har hatt 1. trinn seks ganger. Hun er opptatt av grunnleggende lese- og skriveopplæring, og brenner for en variert og tilpasset undervisning der elevenes interesser og ressurser står i sentrum.

Janne Aasebø Johnsen (f. 1967) bor på Lillehammer.
Hun er utdannet adjunkt, og når hun ikke skriver jobber hun på Nansenskolen.

Marte Tovsrud Syverinsen er utdannet lærer med fordypning i norsk, og norsk som andrespråk. Marte har en praktisk-estetisk faglærerutdanning i bunnen, og er opptatt av å legge til rette for meningsfylt og utforskende arbeid. Hun jobber i dag ved Rønningen skole i Asker og har mange års erfaring som kontaktlærer og språkveileder på 1.– 4. trinn. Marte var også en av forfatterne på læreverket Kaleido, og har holdt flere kursrekker knyttet til lesing og skriving i begynneropplæringen.

Ronny Johansen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han underviser i norsk, hovedsakelig på Grunnskolelærerutdanningen 1. til 7. trinn. Han har lang erfaring fra barneskolen, og er særlig opptatt av elevenes tekstskaping og utvikling av deres skrivekompetanse.

Bjørn Arild Ersland (f. 1965) er opprinnelig fra Mandal, nå bosatt i Stavanger. Han har skrevet en rekke kritikerroste barnebøker. Mest kjent er han for sine bilde- og faktabøker. Ersland har gjentatte ganger blitt nominert til priser for disse, bl.a. var han i 2011 nominert til Brageprisen for Gjøken. I 2009 mottok Ersland Skolebibliotekarprisen.

Titler/bestilling