Innvandreres helse og helsetjenestens ansvar (Heftet)

Forfatter:

Arild Aambø

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 396
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202646622
Kategori: Psykologi og psykiatri , Samfunnsfag , Helsefag , Sykepleiefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Psykologi og psykiatri, Samfunnsfag, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innvandreres helse og helsetjenestens ansvar

Hvilket ansvar har helse- og omsorgsarbeidere i møte med innvandrere? Selv om innvandreres helse generelt sett ikke er dårligere enn helsen i befolkningen ellers, har migrasjon også helsemessige konsekvenser. Helse- og omsorgsarbeideres møte med innvandrerpasienter kan by på utfordringer som må overvinnes for å sikre likeverdig behandling, noe som er en uttalt helsepolitisk målsetting i Norge.

I Innvandreres helse og helsetjenestens ansvar vil du blant annet få:

- innsikt i de hyppigst forekommende helseproblemene blant innvandrere
- kunnskap om hva som er helse- og omsorgsarbeideres ansvar i møte med denne pasientgruppen
- kjennskap til noen viktige strategier og metoder for å bedre relasjonen og gjøre møtet mer effektivt og produktivt.

Boken er skrevet for studenter i helse- og sosialfag, og vil være nyttig for de fleste innen helse- og omsorgsyrket som kommer i kontakt med innvandrerpasienter i profesjonell sammenheng. Språket er lettfattelig og hverdagslig, slik at også de med lite forkunnskaper kan ha glede og nytte av den.

Til toppen

Forfatter(e)

Arild Aambø er tidligere spesialist i allmennmedisin og har i over 30 år arbeidet med spørsmål som angår innvandreres helse, både i allmennpraksis og i ulike prosjekter, som regel i samarbeid med innvandrere som har vært engasjert i problematikken. I 1994 opprettet han Primærmedisinsk verksted (PMV), og i 2003 var han med på å opprette Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI). Aambø har tidligere utgitt to bøker, og han har skrevet flere artikler i ulike fagtidsskrifter om helseproblemer blant innvandrere.