Innvandreres helse og helsetjenestens ansvar (Heftet)

Forfatter:

Arild Aambø

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 396
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202646622
Kategori: Psykologi og psykiatri , Samfunnsfag , Helsefag , Sykepleiefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Psykologi og psykiatri, Samfunnsfag, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Innvandreres helse og helsetjenestens ansvar

Hvilket ansvar har helse- og omsorgsarbeidere i møte med innvandrere? Selv om innvandreres helse generelt sett ikke er dårligere enn helsen i befolkningen ellers, har migrasjon også helsemessige konsekvenser. Helse- og omsorgsarbeideres møte med innvandrerpasienter kan by på utfordringer som må overvinnes for å sikre likeverdig behandling, noe som er en uttalt helsepolitisk målsetting i Norge.

I Innvandreres helse og helsetjenestens ansvar vil du blant annet få:

- innsikt i de hyppigst forekommende helseproblemene blant innvandrere
- kunnskap om hva som er helse- og omsorgsarbeideres ansvar i møte med denne pasientgruppen
- kjennskap til noen viktige strategier og metoder for å bedre relasjonen og gjøre møtet mer effektivt og produktivt.

Boken er skrevet for studenter i helse- og sosialfag, og vil være nyttig for de fleste innen helse- og omsorgsyrket som kommer i kontakt med innvandrerpasienter i profesjonell sammenheng. Språket er lettfattelig og hverdagslig, slik at også de med lite forkunnskaper kan ha glede og nytte av den.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Arild Aambø er tidligere spesialist i allmennmedisin og har i over 30 år arbeidet med spørsmål som angår innvandreres helse, både i allmennpraksis og i ulike prosjekter, som regel i samarbeid med innvandrere som har vært engasjert i problematikken. I 1994 opprettet han Primærmedisinsk verksted (PMV), og i 2003 var han med på å opprette Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI). Aambø har tidligere utgitt to bøker, og han har skrevet flere artikler i ulike fagtidsskrifter om helseproblemer blant innvandrere.