I arbeidslivet

I arbeidslivet Bussjåfør (Heftet)

Yrkeshefte

Forfatter:

Hilde Marie Bager

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 56
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202589493
Kategori: Arbeidsliv og jobbsøk
Fag: Arbeidsliv og jobbsøk
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1
Om utgivelsen I arbeidslivet Bussjåfør

I arbeidslivet yrkeshefte: Bussjåfør er et praktisk rettet hefte for unge og voksne innvandrere som lærer norsk og ønsker å jobbe som bussjåfør. Heftet presenterer sentrale ord og uttrykk, oppgaver, situasjoner og krav i sjåføryrket på en engasjerende måte.

I arbeidslivet Bussjåfør gir en generell innføring i yrket. Vanlige arbeidsoppgaver, hjelpemidler, vanlige situasjoner, rutiner, forventninger og krav blir presentert gjennom tekst og bilder. Heftet er todelt, og del 1 passer for deltakere på nivå A1–A2, mens del to passer for deltakere på nivå A2–B1. Innholdet har stigende progresjon med lengre tekster og mer avanserte arbeidsoppgaver i del 2.

Det legges vekt på sentrale begreper i bussjåføryrket, og heftet har to ordlister der elevene kan fylle på med oversettelse eller forklaringer på eget morsmål. Ordlistene er plassert etter del 1 og etter del 2.

I arbeidslivet inkluderer mange yrkeshefter som kan brukes i grupper, i klassen eller individuelt. I nettressursen I arbeidslivet Digital finnes ulike aktiviteter og oppgaver knyttet til alle deler av læreverket og yrkesheftene. I arbeidslivet legger vekt på egenaktivitet og inneholder varierte oppgaver til bruk i undervisningen.

I arbeidslivet er et nytt og innholdsrikt læreverk i arbeidslivskunnskap for unge og voksne innvandrere med norsk som andrespråk. Læreverket har en rekke komponenter og tar for seg norsk arbeidsliv på en kortfattet og engasjerende måte der kommunikative ferdigheter og muntlig språk blir vektlagt. I arbeidslivet fører arbeidslivet inn i norskopplæringen på en naturlig måte.

Les artiklene på Fagsnakk om hvordan du kan hjelpe elevene ut i vellykket arbeidspraksis. Serien består av 4 artikler under Norsk som andrespråk/arbeidsliv.

Til toppen

I arbeidslivet
I arbeidslivet er et stort læreverk i arbeidslivskunnskap for voksne innvandrere, med en serie komponenter for variert bruk. Kommunikative ferdigheter blir vektlagt.

I arbeidslivet består av en rekke komponenter som kan brukes om hverandre: Tekstbok, praksisplasshefte, mange yrkeshefter, Jeg vil bli-serien, Jobbkoder, Jobbprat og en stor nettressurs med stoff og oppgaver til alle komponenter. Flere yrkeshefter kommer i tiden framover.