Hva er en bedrift? (Heftet)

En introduksjon til bedriftsøkonomiske sammenhenger

Forfatter:

Stig Aleksander Aune

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202693916
Kategori: Bedriftsøkonomi , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Samfunnsøkonomi , Finans , Etikk , Organisasjon og ledelse , Revisjon, skatt og regnskap og Markedsføring
Fag: Bedriftsøkonomi, Etikk, Finans, Markedsføring, Organisasjon og ledelse, Revisjon, skatt og regnskap, Samfunnsøkonomi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Hva er en bedrift?

Hva er en bedrift? gir en bred innføring i bedrifters rolle i økonomien og i samfunnet, samt en oversikt over relevante teorier, metoder og modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Etter å ha lest boken vil du lettere kunne se hvordan de tverrfaglige sammenhengene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift, og hvordan bedrifter, næringsliv og børs fungerer. Ikke minst lærer du hvor viktig det er å ta utgangspunkt i kundens behov for å gjøre gode bedriftsøkonomiske vurderinger. Bedriftsøkonomi blir stadig viktigere å forstå, blant annet fordi bedrifter vil spille en avgjørende rolle som endringsagenter for en mer bærekraftig fremtid.

Hva er en bedrift? er primært skrevet for studenter innen økonomifag, men siden boken dekker bedriftsøkonomi i den videste betydning av begrepet, vil boken kunne ha interesse for entreprenører og for dem som rett og slett ønsker seg en bedre forståelse av hvordan en bedrift fungerer på innsiden og hvordan den bør agere overfor sine omgivelser. Teksten er krydret med flere eksempler på «best practice» fra fremragende bedrifter i norsk næringsliv.

Til toppen

Forfatter(e)

Stig Aleksander Aune er siviløkonom og universitetslektor ved Handelshøyskolen NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet), hvor han underviser i bedriftsøkonomiske emner og er programleder for bachelorprogrammet i økonomi-administrasjon. Han har pedagogisk utdanning, lang internasjonal erfaring og har hatt flere lederstillinger i det private næringslivet og bistandsarbeid.