Husbanken og boligpolitikken 1996-2021 (Innbundet)

En jubileumsbok

Forfatter:

Jardar Sørvoll

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 312
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202711788
Kategori: Samfunnsfag og Historie
Fag: Historie, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Husbanken og boligpolitikken 1996-2021

Husbanken var et sentralt redskap i den omfattende statsstøttede boligbyggingen i etterkrigstiårene. «Husbankhus» og «husbankstandard» var og er velkjente begreper i norsk dagligtale. I løpet av de siste tjuefem årene har imidlertid Husbanken utviklet seg fra å være en rendyrket boligfinansieringsbank for folk flest, til å bli mer av en velferdsetat i en boligpolitikk orientert mot bostedsløse og andre vanskeligstilte. Husbanken og boligpolitikken 1996–2021 er en historiefaglig analyse av denne transformasjonen.

Faglitteraturen om velferdsstatens utvikling i Norge neglisjerer ofte boligsektoren, noe som er bemerkelsesverdig gitt at det er et av samfunnsområdene som endret seg aller mest fra slutten av 1970-tallet. Denne boken analyserer det store systemskiftet i norsk boligpolitikk (ca. 1978–2004), de behovsprøvde boligøkonomiske virkemidlenes utvikling (bostøtte, startlån mv.) og Husbankens rolle som boligsosial velferdsetat fra årtusenskiftet. Den gir dermed viktige bidrag til den historiefaglige forskningslitteraturen om bolig-, trygde- og velferdsstatsspørsmål.

Til toppen

Presse Husbanken og boligpolitikken 1996-2021

«Jardar Sørvoll behandler temaet på en kyndig og oversiktlig måte, innenfor rammene av en lett tilgjengelig sakprosa. [...] Boken vil bli en solid og innholdsrik kilde til den norske boligpolitikkens lange linjer, og særlig de korte, perioden fra midten av 1990-tallet av.»

Einar Lie, Tidsskrift for boligforskning 23. juni 2022Les hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju

Husbanken 75 år – hvor er jubilanten på vei?
Les debattinnlegg av Sørvoll på plan.no

Husbanken i en ny tid
Les intervju med Sørvoll på arkitektnytt.no

Til toppen

Forfatter(e)

Jardar Sørvoll (f. 1981) har doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo (2014), og har arbeidet med bolighistorie og samfunnsvitenskapelig boligforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA siden 2008. Sørvoll er forsker I, og har publisert flere artikler og bokkapitler om norsk og nordisk boligpolitikk. Husbanken og boligpolitikken 1996–2021 er hans første bok.