HRM i norsk arbeidsliv (Ebok)

Forfatter:

Karl Johan Gloppen

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 330
Illustratør: Keeping, David
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 5.62 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202686666
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen HRM i norsk arbeidsliv

HRM i norsk arbeidsliv beskriver hvordan man rekrutterer og ivaretar arbeidskraft i organisasjoner. Ansatte som gis gode rammebetingelser, som stimuleres og får utvikle seg til kreativ og effektiv arbeidskraft, blir godt ivaretatt. Bokens temaer er særlig valgt ut med dette for øyet.

Blant temaer som behandles kan nevnes: personalledelse, rekruttering, karriereveier, kompetanseutvikling, arbeidsmiljø og seniorpolitikk. Boken gir også en innføring i bakgrunnen for HRM, hvor feltet står i dag og fremtidige utfordringer for fagfeltet.

Arbeid foregår som regel innenfor en organisasjon. Et viktig premiss i boken er at en vellykket HRM-praksis forutsetter at behovene til menneske og organisasjon lar seg forene. Viktige utfordringer i HRM ligger i dette forholdet, som kan være preget av spenninger og konflikt, men også harmoni. Organisasjoner er avhengig av mennesker, og mennesker trenger organisasjoner. Det gjelder å få individ og system til å arbeide best mulig som lag.

Flere innfallsvinkler til HRM-arbeidet blir presentert. Det blir blant annet fokusert på at personalressurser bør knyttes til strategier, at personalet må få gode muligheter for læring og utvikling i organisasjonen, at man må utnytte de muligheter som ligger i en mangfoldig bemanning, og at HR-tiltak bør tilpasses den livsfase medarbeidere befinner seg i. Et siktemål har vært å plassere fagfeltet i en norsk arbeidslivskontekst, for å gjøre innholdet mest mulig aktuelt for dem som arbeider med HR-oppgaver på norske arbeidsplasser.

Boken er særlig relevant for studenter som tar bachelor i økonomisk-administrative fag, men den kan også være nyttig for studenter som tar organisasjons- og ledelsesfag innenfor samfunnsvitenskapelig, pedagogisk, eller psykologisk utdanning. I tillegg kan boken være aktuell for dem som arbeider i praksisfeltet, deriblant personalledere, rådgivere og HR-konsulenter.

Til toppen

Andre utgaver

HRM i norsk arbeidsliv
Bokmål Heftet 2020
Forfatter(e)

KARL JOHAN GLOPPEN er førstelektor ved Universitet i Sørøst-Norge. Han forsker og underviser på fagområdet organisasjon og ledelse tilknyttet bachelorutdanning i økonomi og ledelse. Gloppen har tidligere arbeidet som konsulent med utredning, utviklingsoppgaver og rådgivning innenfor HRM i komplekse organisasjoner.