Helsefagarbeideren Helsearbeiderfag Vg2/Vg3 Helse- og oppvekstfag (LK06)

Helsefagarbeideren. Kommunikasjon og samhandling (Heftet)

Forfatter:

Sigrid M. Gjøtterud, Karen Therese Sulheim Haugstvedt, Lars Gunnar Lingås, Åste Herheimm.fl.

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 176
Forlag: Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788204115959
Kategori: Helsearbeiderfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Helsearbeiderfag
Nivå: Yrkesfag Vg2
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Helsefagarbeideren. Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling inngår i serien "Helsefagarbeideren". I denne boka finner du en stor del av stoffet til programfaget kommunikasjon og samhandling og noen kompetansemål fra yrkesutøvelse.

Forfatterne ønsker å gi elevene gode verktøy å ta med seg ut i yrkeshverdagen. Framstillingen sikter mot å øke deres bevissthet om hvor viktig det er at hver enkelt bruker opplever å bli sett og respektert. Her er det de mellommenneskelige forholdene som står i sentrum: det å forholde seg til og kommunisere med ulike brukere på en profesjonell, respektfull og medfølende måte. Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling må oppøves og utvikles over lang tid i møte med kolleger og klienter. Slike møter gir vekstmuligheter gjennom utfordringer og konflikter. Kunnskap om konflikter og metoder og veiledning for konfliktløsning inngår også som egne temaer i boken.

De andre bøkene i serien heter "Helsefremmende arbeid i hverdagen", "Lovgivning og faglig forsvarlighet" og "Sykdommer, pleie og behandling", bind 1 og 2.

Til toppen

Forfatter(e)

Karen Therese Sulheim Haugstvedt er fysioterapeut. Hun har hovedfag i spesialpedagogikk og en ph.d. fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Haugstvedt er ansatt ved Senter for helsefremmende arbeid ved Akershus universitetssykehus HF.

Helsefagarbeideren Helsearbeiderfag Vg2/Vg3 Helse- og oppvekstfag (LK06)
Helsefagarbeideren (2007) er skrevet for Helsearbeiderfag (HS) og dekker kompetansemålene for Vg2 og Vg3 (lærlingeperioden). Helsefagarbeideren gir et helhetlig perspektiv på faget. Lærestoffet er fordelt slik at beslektede temaer i de ulike programfagene er plassert i samme bok og slik at sammenhengene mellom ulike temaer i de tre programfagene er gjort tydelig. Dermed blir elevene vant til å forholde seg til helheten i programområdet og godt forberedt til en tverrfaglig eksamen.