Hei! A1 og A2

Hei! A2 Lærernettsted (Nettsted)

Forfatter:

Vibece Moi Selvik

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202524821
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Varighet: Fram til 31.08.2018
Nivå: Spor 1 - A2, Spor 2 - A2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Hei! A2 Lærernettsted

Hei! A2 Lærernettsted
Nettstedet har en fyldig veiledning for praktisk bruk av læreverket, og en tavlebok som egner seg til felles gjennomgang i klasserommet.
I tillegg har lærerne tilgang til lese-, skrive og lytteøvelser som for eksempel kan brukes til diktater i klasserommet. Læreren ser også alt på elevnettstedet.

Elevnettsted med digital bok
Hei! A2 Elevnettsted inneholder digital bok (tekstboka med tekst, lyd og bilder), oppgaver til tekstene og temaene i tekstboka, oppgaver i lytte- og leseforståelse, skriftlige oppgaver, grammatikkforklaringer og strukturerte grammatikkøvinger. I tillegg finnes ordlister på ni språk: arabisk, engelsk, farsi, polsk, somali, spansk, tagalog, thai og tigrinja. For å få fullt utbytte av verket er bruk av elevnettstedet nødvendig.

Til toppen

Forfatter(e)
Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Nygård skole i Bergen. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.
Hei! A1 og A2

Hei! legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. Hei! dekker målene i læreplanen, og i Hei! A2 vektlegges også samfunnskunnskap. Hei! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Læreverket er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk.