Hei! A1 og A2

Hei! A2 Lærernettsted (Nettsted)

Forfatter:

Vibece Moi Selvik

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202524821
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: Spor 1 - A2, Spor 2 - A2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Hei! A2 Lærernettsted

Hei! A2 Lærernettsted
Nettstedet har en fyldig veiledning for praktisk bruk av læreverket, og en tavlebok som egner seg til felles gjennomgang i klasserommet.
I tillegg har lærerne tilgang til lese-, skrive og lytteøvelser som for eksempel kan brukes til diktater i klasserommet. Læreren ser også alt på elevnettstedet.

Elevnettsted med digital bok
Hei! A2 Elevnettsted inneholder digital bok (tekstboka med tekst, lyd og bilder), oppgaver til tekstene og temaene i tekstboka, oppgaver i lytte- og leseforståelse, skriftlige oppgaver, grammatikkforklaringer og strukturerte grammatikkøvinger. I tillegg finnes ordlister på ni språk: arabisk, engelsk, farsi, polsk, somali, spansk, tagalog, thai og tigrinja. For å få fullt utbytte av verket er bruk av elevnettstedet nødvendig.

Til toppen

Forfatter(e)

Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Nygård skole i Bergen. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.

Hei! A1 og A2

HEI! er et læreverk for voksne innvandrere som skal lære norsk som andrespråk. HEI! er et komplett læreverk for alfabetisering, A1, A2 og B1 for deltakere på spor 1 og 2. HEI! dekker kravene i læreplanen i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på nivåene.

HEI! legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. HEI! dekker målene i læreplanen, og i HEI! A2 og B1 vektlegger vi også viktige tema i samfunnskunnskap. HEI! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Læreverket er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk.