Hei! A2 Tekstbok Unibok (2022) av Vibece Moi Selvik (Nettsted)
Unibok

Hei! A1 og A2

Hei! A2 Tekstbok Unibok (2022) (Nettsted)

Digital lærebok, Norsk for voksne innvandrere, nivå A2

Forfatter:

Vibece Moi Selvik

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202769819
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 1 - A2, Spor 2 - A2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Hei! A2 Tekstbok Unibok (2022)

Hei! A2 Tekstbok Unibok er den digitale utgave av læreboka i et lesevennlig digitalt format med gode studietekniske verktøy. Boka er beriket med innlest tekst.

Med Hei! A2 Tekstbok Unibok får elevene en digital lærebok som dekker alle målene i Læreplan i norsk for voksne innvandrere, nivå A2, fra 2021. Hei! A2 har også en innholdsrik digital ressurs med oppgaver og fordypning, se Hei! A2 Elev- og lærernettsted.

Hei! A2 Tekstbok Unibok har innlest læreboktekst. Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever ettersom at ordene markeres under opplesing.

Hei! A2 Tekstbok Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming. Les mer om funksjonalitet i Unibok: www.unibok.no

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.

Til toppen

Andre utgaver

Hei! A2 Lærernettsted
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2016
Hei! A2 Tekstbok (2022)
Bokmål Heftet 2022
Forfatter(e)

Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.

Hei! A1 og A2

NYHET! HEI! A2 i ny utgave for læreplan 2021. Les om tekstboka | arbeidsboka

HEI! er et læreverk for unge og voksne innvandrere som skal lære norsk som andrespråk. HEI! er et komplett læreverk for alfabetisering, A1, A2 og B1 for deltakere på spor 1 og 2. Læreverket dekker kravene i læreplanen i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på nivåene. HEI! A2 (2022) dekker læreplanen fra 2021.

HEI! legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. I HEI! A2 og B1 vektlegger vi også viktige temaer i samfunnskunnskap. HEI! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Læreverket er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk.