Hei! A1 og A2

Hei! A2 Lærernettsted (2022) (Nettsted)

Norsk for voksne innvandrere, nivå A2

Forfatter:

Vibece Moi Selvik

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202712051
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
Lisenstype: Lærerlisens
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 1 - A2, Spor 2 - A2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Hei! A2 Lærernettsted (2022)

Hei! A2 Lærernettsted gir gode muligheter for å følge opp og tilpasse undervisningen.

Lærernettstedet har en fylig lærerveilednig for praktisk undervisning med Hei! A2, og en tavlebok som egner seg til felles gjennomgang i klasserommet. I tillegg har lærerne tilgang til lese-, skrive- og lytteøvelser. Læreren ser også alt på elevnettstedet.

Nettstedet gir gode muligheter for å tilpasse undervisningen ved at læreren kan se elevens aktivitet, resultater og tidsbruk i ulike rapporter, og ut fra det tildele oppgaver til enkeltelever eller grupper. Læreren kan også lage egne oppgaver i nettstedet. Elevenes skriftlige besvarelser kan sendes til læreren, som kan kommentere og rette og returnere til eleven for videre arbeid. Disse funksjonene gjør Hei! A2 godt egnet for nettbasert undervisning. Les om Hei! A2 Elevnettsted her.

Til toppen

Forfatter(e)

Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.

Hei! A1 og A2

NYHET! HEI! A2 i ny utgave for læreplan 2021. Les om tekstboka | arbeidsboka

HEI! er et læreverk for unge og voksne innvandrere som skal lære norsk som andrespråk. HEI! er et komplett læreverk for alfabetisering, A1, A2 og B1 for deltakere på spor 1 og 2. Læreverket dekker kravene i læreplanen i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på nivåene. HEI! A2 (2022) dekker læreplanen fra 2021.

HEI! legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. I HEI! A2 og B1 vektlegger vi også viktige temaer i samfunnskunnskap. HEI! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Læreverket er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk.