Hei! A1 og A2

Hei! A2 Elevnettsted (2022) (Nettsted)

Norsk for voksne innvandrere, nivå A2

Forfatter:

Vibece Moi Selvik

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202712068
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2) og Norsk som andrespråk
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2), Norsk som andrespråk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Spor 1 - A2, Spor 2 - A2
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Hei! A2 Elevnettsted (2022)

Hei! A2 har et omfattende nettsted for elever og lærere. Elevnettstedet kompletterer læreverket og gir gode muligheter for repetisjon og drill i tillegg til digital trening. Her kan elev og lærer følge med på elevens progresjon og resultater, og læreren kan tilpasse undervisningen etter den enkelte elevs behov. Hei! A2 (2022) er skrevet til Læreplan i norsk for voksne innvandrere fra 2021.

Hei! A2 Elevnettsted er svært innholdsrikt. Her finner du lyd til tekstene i boka, oppgaver til tekstene og temaene i tekstboka, oppgaver i lytte- og leseforståelse, skriftlige oppgaver, ordlister, grammatikkforklaringer og strukturerte grammatikkøvinger. De fleste oppgavene er selvrettende, men det er også skriveoppgaver som kan sendes til læreren. Læreren kan rette og kommentere i elevenes besvarelser og sende tilbake for videre arbeid. Elevene kan lese inn egen tale og høre på seg selv, og de kan sende lydfiler til læreren. Det er også mulig å åpne chatterom der elevene for eksempel kan diskutere tema fra undervisningen. Oppgavene og funksjonene i nettressursen gjør deltakerne vant med å bruke digitale verktøy, ihht. læreplanen fra 2021.

På Hei! A2 Lærernettsted finnes en fyldig lærerveiledning for praktisk bruk av læreverket, digital bok for visning i klasserommet, og det gir gode muligheter for å tilpasse undervisningen til den enkelte. Les mer under Hei! A2 Lærernettsted.

Til toppen

Forfatter(e)

Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Bergen læringssenter for norsk og samfunnskunnskap. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.

Hei! A1 og A2

NYHET! HEI! A2 i ny utgave for læreplan 2021. Les om tekstboka | arbeidsboka

HEI! er et læreverk for unge og voksne innvandrere som skal lære norsk som andrespråk. HEI! er et komplett læreverk for alfabetisering, A1, A2 og B1 for deltakere på spor 1 og 2. Læreverket dekker kravene i læreplanen i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på nivåene. HEI! A2 (2022) dekker læreplanen fra 2021.

HEI! legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. I HEI! A2 og B1 vektlegger vi også viktige temaer i samfunnskunnskap. HEI! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Læreverket er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk.