Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK20)

Gymnos Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital utgave Kroppsøving videregående vg1, vg2, vg3

Forfatter:

Asbjørn Gjerset, Per Holmstad, Mette Hanneborg, Lars-Jørgen Myhrvold og Kristian Abelsen

Forfatter: , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202669225
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Enkeltlisens
Fag: Kroppsøving
Varighet: Fram til 31.08.2025
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Om utgivelsen Gymnos Unibok (LK20)

Gymnos Unibok (LK20) er en lærebok i kroppsøving som dekker alle kompetansemålene i kroppsøving på vg1–vg3 til fagfornyelsen. Uniboken er rikt illustrert med fotografier og illustrasjoner som viser elevene mange ulike aktivitet og øvelser.

Gymnos Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format som har innlest læreboktekst og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i 3 år slik at elevene har tilgang gjennom alle tre år på videregåenden skole.
Læreverket. Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver og fordypning, gymnos.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe aktivt med lærestoffet rett i boka. Lærebokteksten er lest inn og ligger som lydfiler i uniboka. En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er integrert i Gymnos Unibok.
Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på unibok.no og under «Min side» på cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Til toppen

Forfatter(e)

Kristian Abelsen er universitetslektor i friluftsliv ved Norges idrettshøgskole, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier. Abelsens undervisning og forskning er knyttet til friluftsliv i skolen, frilufslivspedagogikk og langsomt friluftsliv. Han har publisert på de to første tematikkene. Abelsen har ledet prosjektet Annerledes Kroppsøving på Norges idrettshøgskole.

Myhrvold er lærerutdannet med videreutdanning i kroppsøving og idrettsfag fra høgskole og fra NIH. I tillegg har han en spesialisering i veiledning av studenter i kroppsøving og idrettsfag fra NIH. Han har arbeidet ved Sandvika vgs i noen år, og er nå ved Ski videregående skole.

Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK20)
Gymnos (LK20) er en lærebok i kroppsøving på videregående skole. Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og viser et mangfoldig utvalg av øvelser, aktiviteter og treningsplaner. Gratis elevnettsted med oppgaver, treningsplaner, videoer og lydbok. Lærernettstedet har gode eksempler på undervisningsopplegg.