God digitalisering (Heftet)

Forfatter:

Kai Andreas Olsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202617769
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Etikk og Organisasjon og ledelse
Fag: Etikk, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen God digitalisering

For å kunne tilby gode og effektive tjenester må vi ta i bruk IT-verktøy, men ofte ser vi løsningen kun er å "sette strøm på papiret". Det vil si at tjenester flyttes fra papir til dataskjerm uten at så mye endring oppnås. Ideen bak denne boken er å vise at vi kan bruke IT til å tenke nytt og til å tilpasse rutiner og prosesser til en digitalisert verden. Ved å gjøre dette rett kan store fordeler oppnås. Men denne prosessen kan gjøre vondt, og helst vil vi fortsette akkurat som før. Med teknologien kommer både muligheter og trusler, men ikke alle gode ideer for anvendelser lar seg realisere. Og heldigvis er heller ikke alle truslene realistiske. Denne bokens utgangspunkt er at du vil bli i stand til å gjøre dine egne vurderinger av teknologien og til å se hvilken innvirkning IT både har og vil fortsette å ha i arbeidslivet og livet generelt.

Til toppen

Forfatter(e)
Kai A. Olsen er professor ved Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen, OsloMet og University of Pittsburgh. Han har utviklet hovedsystem for flere bedrifter. Dette er systemer som er i daglig bruk og som har ført til store innsparinger for bedriftene.