Fra idé til suksess (Heftet)

Om å samskape verdifulle eventer

Forfatter:

Nina Katrine Prebensen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 236
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202454722
Kategori: Organisasjon og ledelse , Samfunnsfag , Markedsføring og Innovasjon
Fag: Innovasjon, Markedsføring, Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fra idé til suksess

Hvordan skapes suksessfulle eventer? Med utgangspunkt i nyere markedsføringsperspektiver, viser denne boken hvordan verdiskapningen skjer i samhandling mellom kunde, interessenter og selve eventet. Vi må først forstå betydningen av hva som skaper verdier for kundene og deretter tilrettelegge for at ulike målgrupper får dekket sine behov gjennom å delta i å skape verdier. Det å lede et event er en mangesidig prosess som blant annet innebærer å arrangere og organisere gode møteplasser for underholdning, samt skape attraktive begivenheter. Eventer varierer i innhold, tid og sted, og kan omfatte alt fra møter, sammenkomster, utstillinger, show, festivaler, underholdning, innsamlingsaksjoner, samfunnsbaserte og kommersielle eventer, sport og fritidsbaserte eventer, sosiale sammenkomster, insentiver og markedsføringsarrangementer. Denne boken fokuserer på årlige sted- og tidsfaste eventer som organiseres som en bedrift eller stiftelse.

Boken Fra idé til suksess fokuserer på verdiskapning i et samhandlingsperspektiv som skjer i relasjoner med andre mennesker og private og offentlige organisasjoner. Dersom et event opplever suksess i form av omsetning og oppmerksomhet, vil det få betydning også for menneskene og bedriftene i direkte kontakt med- og rundt eventet. Suksessfulle eventer vil dermed også bidra til positiv aktivitet, samhold og læring i et gitt geografisk område.

Boken er nyttig lesning for alle som arbeider innen tjeneste- og opplevelsesbransjene, men spesielt for ledere og ansatte som ønsker å skape verdier sammen med kundene. Videre vil den egne seg for akademikere og studenter på ulike nivå, da den både fungerer som et praktisk verktøy og viser til nye og viktige teoretiske perspektiver fra tjeneste- og opplevelseslitteraturen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Intervju
Forfatter(e)

Nina Katrine Prebensen har doktorgrad fra Norges Handelshøgskole og er professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der hun leder forskningssenteret Innovasjon og Ledelse. Prebensen er også professor 2 ved UiT, Norges arktiske universitet. Hun har forsket på markedsrelevante spørsmål og spesielt studert reiseliv og opplevelses- og eventbransjen fra både et kunde- og et bedriftsperspektiv.

Prebensen har vært redaktør for og medforfatter av fagbøker og publisert fagartikler i en rekke internasjonale tidsskrifter. Temaet har vært produksjon og samskaping av verdifulle opplevelser for- og med kundene og kundeopplevelse sett i sammenheng med bedriftens bærekraftighet og lønnsomhet. Prebensen har hatt et nært samarbeid med næringslivet og har innehatt en rekke styreverv. Hun var sentral i arbeidet med å etablere Finnmarksløpet som aksjeselskap og utvikle strategier for både merkevaren og aksjeselskapet. Hun har hatt roller som både styreleder og styremedlem og er i dag medeier i selskapet.