Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn (Heftet)

Forfatter:

Therese Sand (red.)

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 227
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202281243
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Grunnleggende norsk , Grunnleggende norsk (1-10) , Pedagogikk og elevkunnskap og Pedagogikk
Fag: Grunnleggende norsk, Grunnleggende norsk (1-10), Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn

I dagens Norge har 8,9 % av befolkningen en minoritetskulturell og minoritetsspråklig bakgrunn.

Bokens fem forfattere har skrevet ti uavhengige artikler som formidler grunnleggende kunnskaper om minoriteter i Norge, deres bakgrunn og deres muligheter for en likeverdig integrering i skole og samfunn. De fem første artiklene tar opp karakteristiske trekk ved ulike minoritetsgrupper. Kultur, sosialisering, etnisk identitet, kommunikasjon, holdninger og rasisme blir drøftet, dessuten gis det en kort innføring i islam. De fem siste artiklene konsentrerer seg om tospråklige emner. Artiklene formidler både teori og forskning og knytter disse til den praktiske hverdagen.

Denne boken, som kom ut første gang i 1997 og nå er gjennomrevidert og oppdatert i forhold til nye data og læreplaner, er aktuell for alle som i sitt arbeid samhandler og kommuniserer med minoritetsgrupper. Den henvender seg til førskolelærere, lærere og andre profesjonsutøvere og til studenter ved høgskoler og universiteter.

Til toppen

Forfatter(e)

Therese Sand er utdannet cand.polit med mellomfag i psykologi og spesialpedagogikk og hovedfag i pedagogikk. Hennes spesialområde er flerkulturell pedagogikk. Hun er også utdannet psykodramaterapeut. Hun har i mange år undervist i flerkulturell pedagogikk både ved Universitetet i Oslo og på Høgskolen i Oslo. De siste seks årene har hun vært med i et nasjonalt veiledningsprosjekt for nyutdannede lærere og har veiledet lærere og deres mentorer på Høgskolen i Oslo.

Kamil Øzerk har lærerbakgrunn med gradene cand.paed. og dr.polit. Han er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences. Han har tatt godkjente autismerelaterte sertifiseringskurs fra flere amerikanske universiteter.