Kamil Øzerk

Kamil Øzerk

Kamil Øzerk har lærerbakgrunn med cand. paed. og dr.polit grader. Han er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og prof. II ved Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences. Han har tatt godkjente autismerelaterte sertifiseringskurs fra flere amerikanske universiteter.

Titler i salg

Viser 1 - 7 av 7