Faste eiendommers rettsforhold (Heftet)

Forfatter:

Einar Mo

Les forfatters innlegg på fagsnakk.no: Hvem eier fast eiendom i Norge?

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 296
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202752293
Kategori: Eiendomsrett
Fag: Eiendomsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Faste eiendommers rettsforhold

Faste eiendommers rettsforhold er en svært pedagogisk lærebok om emnet:

  • velskrevet og oversiktlig tekst
  • skisser, figurer, fotografier og tegninger
  • rikelig med eksempler, herunder fra rettspraksis
Faste eiendommers rettsforhold er særlig nyttig for:
  • studenter innen juss, eiendomsmegling, eiendomsforvaltning og jordskifte
  • eiendomsmeglere, eiendomsutviklere, eiendomsforvaltere og advokater
  • dommere og ansatte i kommunalforvaltningen
  • det akademiske fellesskapet
  • andre som arbeider med juridiske problemstillinger knyttet til fast eiendom
Andre utgave inneholder en god del nytt, blant annet om juridisk metode og fast eiendom sett i lys av Grunnloven, EØS-retten og menneskerettighetene. Ellers er boken ajourført som følge av lovendringer, nye dommer og andre endringer i rettskildebildet. Andreutgaven inneholder adskillig flere kildehenvisninger enn førsteutgaven, og den er nå mer egnet for praktikere. Men hovedmålgruppen er fortsatt studenter på universitets- og høyskolenivå som trenger en lettlest og pedagogisk bok om rettigheter i fast eiendom.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Einar Mo er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor han forsker og underviser i juridiske fag. Han har tidligere blant annet vært advokat hos Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (nå Virke) og Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange (SANDS).