Tinglysing (Innbundet)

Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 og lov om dokumentavgift 12. desember 1975 nr. 59 kap. I og II med kommentarar

Forfatter:

Borgar Høgetveit Berg

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202473976
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett , Pengekrav og inndrivelse , Eiendomsrett , Juridiske fag , Kommentarutgaver og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Eiendomsrett, Forfatnings- og forvaltningsrett, Kommentarutgaver, Pengekrav og inndrivelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tinglysing

Tinglysingslova har sidan 1935 vore ei av dei grunnleggande lovene om rettar i fast eigedom. Lova regulerer registrering og tredjemannsvern av eigedomsrett og avgrensa rettar, inkludert panterettar, i fast eigedom. Tinglysingslova heimlar også Lausøyreregisteret.

Tinglysingslova er gjennomgripande endra sidan fyrsteutgåva av denne boka, som fylgje av elektronisk tinglysing.

Boka gjev ei samla framstilling av tinglysingslova og tinglysingsforskriftene. Reglane om dokumentavgift for fast eigedom blir også handsama. Målgruppa er alle som kjem i kontakt med tinglysing.

Til toppen

Andre utgaver

Tinglysing
Bokmål Ebok 2018

Andre aktuelle titler

Presse Tinglysing

«Det at boken går utover det loven regulerer og også forklarer sentrale ulovfestede deler av tinglysningsretten gjør boken relevant og anvendelig for jurister så vel som studenter. [...] Kort og godt en velfungerende lovkommentar.»

Jakob Lindholm, Stud.jur. 5/2010

«En velskrevet kommentar med omfattende henvisninger til dommer, tinglysingsavgjørelser og juridisk litteratur, der forfatterne også gir klare signaler om hva de selv mener. Boken herved være anbefalt!»

Thor Falkanger, Nytt i privatretten 2/2010

Til toppen

Forfatter(e)

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970) er dommar i Noregs Høgsterett. Han har tidlegare vore advokat hjå Regjeringsadvokaten og i advokatfirmaet Thommessen. Berg har gjeve ut ei rekkje bøker i formuerett og prosessrett.