Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie (Heftet)

En ressursbok

Forfatter:

Ida Torunn Bjørk og Marit Solhaug

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 216
Forlag: Akribe
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788279501237
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie

Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid.

Boka er et svar på det økende kravet sykepleiere møter om å styrke bruken av kunnskap i eget arbeid, kvalitetssikre sykepleiefagets framgangsmåter i klinikken og utvikle ny kunnskap gjennom forskning på aktuelle problemer i sykepleie.

Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid, og kapitlene er bygd opp rundt de ulike trinnene i denne prosessen: iédutvikling, legitimering og avgrensning av prosjektet, litteratursøk, valg av teoretisk rammeverk, valg av framgangsmåter og presentasjon og diskusjon av resultater. Hvert trinn blir belyst og begrunnet, og det blir gitt eksempler på hvordan arbeidet kan gjennomføres.

To fagutviklingsprosjekter og ett forskningsprosjekt er benyttet som gjennomgående eksempelprosjekter for å illustrere de ulike trinnene i arbeidsprosessen. Siste kapittel tar for seg hvordan det er mulig å stimulere og legge til rette for fagutviklende arbeid i praksis.

I utgangspunktet er boka skrevet for sykepleierstudenter på ulike utdanningsnivåer og sykepleiere i praksis som ikke selv har gjennomgått et hovedfag eller masterstudium. Eksemplene er hentet fra sykepleie, men også andre studenter og yrkesutøvere i helse- og sosialfagene kan ha nytte av boka.

Til toppen

Forfatter(e)

Ida Torunn Bjørk er sykepleier og dr.polit. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.

Hun har bred undervisningserfaring fra arbeid ved sykepleierhøgskoler og universitet. Hun er redaktør og medforfatter av flere bøker og artikler om utdanning og kompetanseutvikling i sykepleie. Bjørk har vært tilknyttet ved Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning ved Rikshospitalet–Radiumhospitalet HF og arbeider nå som førsteamanuensis ved Seksjon for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.

Marit Solhaug er forlagsredaktør i Cappelen Damm Akademisk, der arbeidsområdet er PPS – Praktiske Prosedyrer i Sykepleietjenesten. Hun er utdannet sykepleier og har hovedfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Solhaug har mange års erfaring fra Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, både som spesialsykepleier, leder og fagutviklings- og forskningssykepleier.