Ida Torunn Bjørk

Ida Torunn Bjørk

Ida Torunn Bjørk er sykepleier og dr.polit. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo.

Hun har bred undervisningserfaring fra arbeid ved sykepleierhøgskoler og universitet. Hun er redaktør og medforfatter av flere bøker og artikler om utdanning og kompetanseutvikling i sykepleie. Bjørk har vært tilknyttet ved Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning ved Rikshospitalet–Radiumhospitalet HF og arbeider nå som førsteamanuensis ved Seksjon for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform