Fagetikk i psykologisk arbeid (Heftet)

Forfatter:

Haldor Øvreeide

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276349801
Kategori: Helse- og sosialfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Helse- og sosialfag, Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fagetikk i psykologisk arbeid

Forholdet mellom psykolog og klient er en utfordrende, men sårbar relasjon. Psykologens spesielle kunnskaper og rolle har stor påvirkningskraft og kan få store konsekvenser for klienten. En ansvarlig og etisk styrt praksis er avgjørende for å oppnå den tillit fra brukerne og samfunnet som er nødvendig for at profesjonen skal kunne utøve sitt virke og sin forskning.

De nordiske psykologforeningene samarbeider om felles «Etiske prinsipper for nordiske psykologer». Boka bygger på og kommenterer prinsippene og har mange eksempler på dilemmaer og utfordringer.

Målgruppen er psykologer og psykologistudenter, men Fagetikk i psykologisk arbeid er også aktuell for andre yrkesgrupper som arbeider med psykologiske spørsmål. Boka er til hjelp for opplæring og trening i fagetiske overveielser og til støtte ved utfordringer i den daglige utøvende praksis. Samarbeidspartnere og brukere av psykologiske tjenester kan her hente verdifull informasjon om etiske forpliktelser, kompetanse og begrensninger.

Til toppen

Forfatter(e)
ELISABETH BACKE-HANSEN (dr.psychol.) har i flere år vært medlem av den nasjonale forskningsetiske komiteen for samfunnsfag og humaniora (NESH) og var med å formulere og revidere NESHs forsknings etiske retningslinjer. Backe-Hansen er forskningsleder ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og har utgitt flere arbeider om barne- og barnevernsforskning.
Haldor Øvreeide er spesialist i klinisk psykologi og har i mange år arbeidet med barne- og familiespørsmål i behandling, sakkyndig arbeid, undervisning og offentlig utredningsarbeid. Sammen med Reidun Hafstad driver han Institutt for familie- og relasjonsutvikling i Os ved Bergen.