Elisabeth Backe-Hansen

Elisabeth Backe-Hansen

ELISABETH BACKE-HANSEN (dr.psychol.) har i flere år vært medlem av den nasjonale forskningsetiske komiteen for samfunnsfag og humaniora (NESH) og var med å formulere og revidere NESHs forsknings etiske retningslinjer. Backe-Hansen er forskningsleder ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og har utgitt flere arbeider om barne- og barnevernsforskning.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform