Ett skritt fram og ett tilbake (Heftet)

TIMSS Advanced 2015. Matematikk og fysikk i videregående skole

Forfatter:

Liv Sissel Grønmo, Arne Hole og Torgeir Onstad

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 185
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202636494
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Matematikk, realfag og teknologi og Pedagogikk
Fag: Matematikk, realfag og teknologi, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ett skritt fram og ett tilbake

Boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no

Denne boka presenterer forskningsresultater fra den internasjonale komparative studien TIMSS Advanced 2015, som undersøker kompetansen til elever med full fordypning i matematikk og/eller fysikk siste året på videregående skole. Dette er tredje gang Norge gjennomfører en slik studie. Vi har derfor gode data for å si noe om utviklingen fra midten av 1990-tallet fram til 2015 for det vi kan kalle ekspertelever i disse fagene.

I den forrige studien fra 2008 viste norske elever en markant nedgang i prestasjoner fra 90-tallet i både matematikk og fysikk. I 2015 ser vi noe framgang i matematikk, mens nedgangen fortsetter i fysikk. Et positivt resultat i Norge er at både lærere og elever rapporterer om høy trivsel i skolen.

To sentrale spørsmål kan reises på bakgrunn av resultatene: Hvordan kan Norge øke rekrutteringen slik at flere elever velger fysikk og/eller matematikk til topps i videregående skole? Hvordan kan man legge forholdene til rette slik at de elevene som velger fagene presterer bedre enn de gjør i dag?

Til toppen

Andre utgaver

Ett skritt fram og ett tilbake
Bokmål Open Access 2016
Forfatter(e)

Liv Sissel Grønmo er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun har i flere år vært forskningsleder ved ILS og er norsk prosjektleder for flere internasjonale komparative studier av matematikk og naturfag. Hennes forskningsinteresser er utvikling av matematisk kompetanse med vekt på aritmetikk og algebra, og med et spesielt fokus på forholdet mellom ren og anvendt matematikk.

Arne Hole er dr.scient i matematikk og førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo i en delt stilling mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og Matematisk institutt. Han har utdanning i matematikk og fysikk fra UiO. Han har vært medlem av den norske prosjektgruppen for studien TIMSS 2011 og TIMSS Advanced 2015. Hans forskningsinteresser er bl.a. bruk av matematisk teori i oppgaver innen matematikk og andre fag, samt grunnlagsspørsmål i matematikk og fysikk.

Torgeir Onstad er cand.real i matematikk og pensjonert fra stilling som førstelektor i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Han har utdanning i matematikk og fysikk fra UiO og har vært ansatt på Matematisk institutt som bindeledd mellom fagmiljøet og skolen. Onstad har lang erfaring som lærer i matematikk og naturfag i Norge og Tanzania. Han har vært medlem av den norske prosjektgruppen for flere internasjonale komparative studier. Han har deltatt i flere forskningsprosjekter i samarbeid med universiteter i Afrika, og har særlig interesse for matematikkens historie og etnomatematikk.