Arne Hole

Arne Hole

Arne Hole er dr.scient i matematikk og førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo i en delt stilling mellom Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og Matematisk institutt. Han har utdanning i matematikk og fysikk fra UiO. Han har vært medlem av den norske prosjektgruppen for studien TIMSS 2011 og TIMSS Advanced 2015. Hans forskningsinteresser er bl.a. bruk av matematisk teori i oppgaver innen matematikk og andre fag, samt grunnlagsspørsmål i matematikk og fysikk.

Titler i salg

Viser 1 - 6 av 6