Et helsevesen uten grenser? (Heftet)

Forfatter:

Kjell Haug, Oddvar M. Kaarbøe og Trond Olsen (red.)

Forfatter: , , , , , , , , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 366
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Oversatt av: Gausemel, Jan og Tove
ISBN: 9788202307165
Kategori: Samfunnsøkonomi
Fag: Samfunnsøkonomi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Et helsevesen uten grenser?

Utgiftene til helsevesenet i Norge har vokst kraftig de siste 10 årene, og Norge er ett av de landene i verden som bruker mest penger på helse. Likevel står helsesektoren overfor store utfordringer. Det er manglende samhandling mellom sykehus og kommuner, mange pasienter venter lenge på behandling, og sykehusene går med store underskudd. Denne boka belyser disse og andre styringsutfordringer som norsk helsesektor står overfor.

Til toppen

Presse Et helsevesen uten grenser?

«Bidragene gir en god oversikt over mange viktige emner og flere av forfatterne formidler også ferske forskningsresultater. [...] Hovedkonklusjonen er dermed at boken representerer et godt bidrag og flere av kapitlene vil være nyttige spesielt for studenter innen helse og økonomi.»

Hans Olav Melberg, Tidsskrift for velferdsforskning, 3/2010

"Siden denne boken gir et innblikk i en tenkning leger i stigende grad vil bli rammet av, bør den være av interesse for dem. [...] De fleste kapitlene holder et høyt analytisk nivå."

O. Berg, Tidsskrift for Den norske legeforening, 19/2009Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Trond Bjørnenak er professor i bedriftsøkonomi ved Norges Handelshøyskole.

Kjell Haug er lege og professor i samfunnsmedisin. Prodekanus ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han har sittet i styringsgruppen for Helseøkonomiprogrammet i Bergen (HEB) siden programmet ble etablert.

Tor Helge Holmås (f. 1960) er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Han er ansatt som forsker I ved NORCE Samfunn og professor II ved Institutt for økonomi ved UiB, og han arbeider hovedsakelig med kvantitative analyser av registerdata.

Oddvar M. Kaarbøe er førsteamanuensis i helseøkonomi ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. Han er også forskningsleder for Helseøkonomiprogrammet i Bergen (HEB). Hans forskning er i hovedsak knyttet til finansiering av sykehus.
Jon Magnussen er professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved NTNU og ved Senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo.
Kari Nyland er førsteamanuensis i bedriftsøkonomi ved Trondheim Økonomiske Høgskole og ved Norges Handelshøyskole.
Trond E. Olsen er Ph.D fra Stanford University og er professor ved Institutt for foretaksøkonomi på Norges handelshøyskole. Han er medlem av styringsgruppen for Helseøkonomiprogrammet i Bergen (HEB).